Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Aktualizace T-Flex CAD 14.0.27.0

Aktualizace T-Flex CAD 14.0.27.0

Aktualizace 14.0.27.0 s sebou přináší nové funkce i nové vlastnosti v Open API.

Nové funkce

Editor proměnných

Databázi, která je použita pro výběr hodnot, může být přiřazen název textové proměnné specifikované v závorkách.

Produktová struktura

Nyní je možné použít zápis ze specifikované šablony dokumentu pro vytvoření nové produktové struktury.

Zároveň jsou zachovány vztahy polí s proměnnými při kopírování záznamů produktové struktury, pokud tyto proměnné existují v dokumentu.

Byly přidány nové parametry pro zobrazování vlastností:

To dovoluje nastavit vlastnosti pro jednotlivá zobrazení, které se liší od vlastností všech produktových struktur.

Reporty produktové struktury

V reportu produktové struktury je nově možné použít hodnoty proměnných současného dokumentu.

Tabulka variací

Hodnoty proměnných současného dokumentu a výsledky součtů dat produktové struktury mohou být použity v tabulkách variací.

Materiály

Nový materiál může být vytvořen jako kopie existujícího materiálu v knihovně materiálů.

Stránky

Bylo přidáno nové tlačítko „Pravidla pro názvy“ v dialogu příkazu „Stránky“.

Dialog externích proměnných (Model)

Nově lze vložit výraz použitím již existující proměnné. 
Po opuštění dialogu bude tento výraz přepsán vypočítanou konstantou.

Nové zaškrtávací políčko „Automatická aktualizace“ dovoluje vypnout přepočítávání modelu před dokončením vkládání hodnot.

Změny v Open API:

  1. Nové vlastnosti pro Application.Settings
  2. Nové vlastnosti pro DocumentParameters.NamingRules
  3. Nové vlastnosti pro Graphic.IsMarkDevice

 Vyzkoušejte si nejnovější verzi T-Flex CAD 2014  – Ke stažení

 Objednejte si T-Flex CAD 

Autor: Iveta Červinková
Email: iveta.cervinkova@solicad.com
Telefon: +420 731 413 868