Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM

Hardwarové a systémové požadavky

Minimální konfigurace HW a SW pro program SprutCAM

 • min. 5 GB volného prostoru na pevném disku pro projekty a dočasné soubory
 • 64-bit procesor Intel® CoreTM 2 Duo s frekvencí 2 GHz
 • 8 GB RAM
 • neintegrovaná grafická karta s pamětí 512 MB (doporučujeme karty NVidia), Open GL 1.2
 • min. 17" monitor s rozlišením 1920x1080
 • třítlačítková myš
 • Windows 10 a novější

Doporučená konfigurace HW a SW pro program SprutCAM

 • více než 10 GB volného prostoru na SSD disku pro projekty a dočasné soubory
 • 64-bit procesor Intel® Core i5 s frekvencí 2 GHz a vyšší
 • 32 GB RAM
 • neintegrovaná grafická karta s pamětí min. 1 GB (doporučujeme karty NVidia), Open GL 1.5
 • min. 22" monitor s rozlišením 4K  nebo větší, dual monitors
 • třítlačítková myš, je podporována i myš 3D Conexion
 • Windows 10 a novější, 64-bit

Doporučená konfigurace počítače hodně závisí na složitosti modelů, které budete obrábět a na kvalitě obrábění. Čím komplexnější je model a čím vyšší se vyžaduje kvalita obrábění, tím vyšší počet výpočtových operací bude nutné provést pro vygenerování dráhy pohybu nástroje. Proto platí, že čím lepší budou parametry počítače, tím rychleji bude proveden výpočet.

Minimální konfigurace  počítače znamená, že SprutCAM na takovém počítači poběží, jednoduché projekty také, ale složitější věci již nebude možné dělat.

Pokud chcete použít síťovou licenci programu SprutCAM mimo lokální síť, je vyžadovaná pevná IP adresa internetového připojení IPv4. Tuto pevnou adresu získáte od svého poskytovatele internetu.

V případě zájmu Vám dodáme program včetně nového hardware, kompletně nainstalovaný a odzkoušený.

Instruktážní videa pro SprutCAM

SprutCAM pro školy

 

 

 

Naše společnost SoliCAD, s.r.o., nabízí školám a univerzitám školní verze softwaru SprutCAM. Tyto verze mají úplně stejné nástroje jako špičková průmyslová verze softwaru SprutCAM. Znamená to, že získáte vše, co potřebujete poskytnout svým studentům - nejnovější systém CAM, který budou potřebovat pro úspěch ve svém životě. Není žádným překvapením, že všech výhod poskytovaných softwarem SprutCAM využívá řada škol a univerzit.

SprutCAM pro školy

Školní verze softwaru SprutCAM obsahuje:

 • 2- až 5-osé frézování a vrtání (indexované a plynulé), soustružení, soustružnicko-frézovací operace, elektroerozivní řezání drátem; modul pro ovládání robotů (SprutCAM Robot) je zpoplatněn, o podmínkách získání SprutCAM Robot pro Vaši školu nás kontaktujte
 • Simulační systém modelování dráhy nástroje integrovaný do softwaru SprutCAM
 • Kompletní funkce pro konstruování 2D geometrie
 • Více než 30 dostupných 3D modelů obráběcích strojů a center
 • Přes 200 různých postprocesorů k dispozici ihned po instalaci a další zdarma na webu
 • Integrovaný generátor postprocesorů pro modifikaci postprocesorů pro jakýkoli řídicí systém
 • Výukový program (CZ) a kompletní příručka (EN)

Možnosti školní licence SprutCAM:

 • Lze nainstalovat na libovolný počet počítačů ve škole - lokální softwarová licence (pro každý PC)
!!! Důležité: Školní licence SprutCAM je určena pouze pro nekomerční využití !!

Postup a podmínky pro použití školní licence SprutCAM zdarma:

1. Stáhnout formulář do počítače a vyplnit pro získání školní licence (pro správné zobrazení a možnost poslání formuláře bez skenování je potřeba Adobe Reader 11):

2. Poslat vyplněný formulář e-mailem na adresu obchod@solicad.com (prosíme, NESKENOVAT!).

3. Vytisknout, podepsat (ředitelem školy/vedoucím katedry), orazítkovat a poslat originál formulář poštou na adresu:

            SoliCAD, s.r.o.
            Na Bučance 9
            140 00 Praha 4
            Česká Republika

4. Umístit banner SprutCAMu na internetové stránkách školy s informací o používaném softwaru spolu s odkazem na webové stránky www.solicad.com (ukázky bannerů níže).

 

Instalace:

1. Stáhněte si, prosím, aktuální verzi instalačního souboru systému SprutCAM 11 ze sekce SprutCAM k stažení,

2. Proveďte instalaci na veškerých počítačích, na kterých si přejete provozovat software podle manuálu pro instalaci a registraci SprutCAM,

3. Veškeré zkopírované kódy (hesla) spolu s názvem PC zašlete na email: obchod@solicad.com,

V této fázi je nutné být trpělivý. Vaše požadavky plníme dle našich možností. Jakmile obdržíme veškerá potřebná data, zajistíme vygenerování školních licenčních klíčů (délka trvání licence je 1 rok) a ty Vám poté co nejdříve zašleme.

4. Po obdržení lic. klíčů, znovu spusťte aplikaci SprutCAM na všech PC, na kterých ji máte nainstalovánu. Dojde opět k zobrazení dotazu na on-line registraci. Do kolonky Key vložte obdržený klíč a klikněte na tlačítko Registration.

POZOR!!! Systém SprutCAM je vázán na hardware počítače, proto není možné jednotlivé klíče zaměňovat. Ke každému číselnému kódu je generován pouze jeden specifický klíč. Do kolonky Key je tedy nutné vždy zkopírovat právě ten klíč, který je vygenerován pro daný číselný kód (Heslo).

Vzorky bannerů k umístění na internetových stránkách školy (a jejich html kód):

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

<p><a href="https://solicad.com/h/sprutcam"><img title="SprutCAM ZDARMA pro školy" src="https://solicad.com/media/images/schools/using-sprutcam-02.png" alt="Používáme SprutCAM od SoliCAD.com" width="272" height="198" /></a></p>

 

nebo:

 

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

<p><a href="https://solicad.com/h/sprutcam"><img title="Pracujeme ve SprutCAMu" src="https://solicad.com/media/images/schools/using-sprutcam-01.png" alt="Používáme SprutCAM od SoliCAD.com" width="210" height="250" /></a></p>

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

 

Frézování

Strojní třískové obrábění jedno, nebo vícebřitým nástrojem, kde hlavní pohyb (rotační) koná nástroj. Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. Frézovací stroj se nazývá frézka, frézovací nástroj fréza. Frézování se dělí na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné kdy je tomu opačně.

SprutCAM nabízí cykly pro hrubování, dokončování, zbytkové vyhledávání materiálu i cykly pro naklápění nástroje vůči obrobku (neomezený počet lineárních a rotačních os) a plynulé obrábění s jednou nebo dvěma rotačními osami.

Cykly jsou určeny i pro soustruhy s poháněnými nástroji. Každý cyklus lze definovat nejen v osách XZY, ale je možné jej transformovat polární a cylindrickou interpolací.

Soustružení

Třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rotačních ploch, většinou jednobřitým obráběcím nástrojem, při kterém obrobek koná hlavní pohyb do řezu a nástroj vedlejší.

SprutCAM rozlišuje cykly hrubovací a dokončovací. Ovšem pro všechny cykly lze definovat porovnání s aktuálním polotovarem a tím specifikovat zbytkové obrábění.

Drátové řezání

Obrábění kovů, kdy se elektroda (tvořena drátem o průměru 0,02 mm až 0,3 mm, nejčastěji mosazným) pohybuje plynule přímočaře. Dochází tak k přeřezání materiálu řezem o tloušťce odpovídající síle drátu. Pracovní prostředí kolem obou elektrod, tj. nástroje a obrobku, ve kterém probíhá výboj, nazýváme „DIELEKTRIKUM" , může být tvořeno vzduchem, olejem, petrolejem, vodou, vodním sklem a podobně.

SprutCAM dává k dispozici cyklus pro 2-osé a 4-osé řezání. Oba cykly umožňují jak hrubovací, tak dokončovací řezy, tvorbu můstků a veškerá nastavení potřebná pro programování strojů určených pro tuto technologii.

Robotika

Roboty se používají v různých průmyslových odvětvích k přesným a rychlým úkonům. Ty, kteří nejsou omezeni na ortogonální pohyby, mají sestavy s více klouby, které umožňují simulaci pohybu lidských rukou. Takové kloubové spoje se musí vyznačovat velikou pevností a přesností pohybu, aby nebyly při náhlé zastávce odkloněny z dráhy. Rameno robota umožňuje velké uplatnění napříč všemi obory (manipulace,frézování,svařování,bodové svařování,montáže).

SprutCAM umožňuje offline programování průmyslových robotů. To zaručuje efektivní řešení pro rychlé vytváření komplexních bezkolizních 3D simulací a celých NC kódu. Software poskytuje rychlé výpočty složitých prostorových pohybů robotů značek Stäubli, Comau, Kuka a ABB.  Je však možné připravit podklady také pro roboty jiných typů.

Ostatní

Systém SprutCAM dává k dispozici nástroje pro přednastavení cyklů, jejich třídění, doprogramování pomocí programovacích jazyků a také doplňkový cyklus. Tyto nástroje mohou být využity pro tvorbu specifických cyklů určených pro konkrétní schémata strojů, nebo pro nastavení cyklů pro stroje, pro které systém není standardně určen (brusky, pily a jiná centra ).

Hojně se ale těchto možností využívá i pro frézky a soustruhy ( přednastavení techologických operací, převzetí obrobku protivřetenem na soustruzích, pohyby os na více jak 5-osých centrech, atd.).

 

O programu SprutCAM

SprutCAM – CAM pro Vaše výrobní potřeby

Chcete obrábět rychle a efektivně?
SprutCAM je CAM systém pro generování NC programů pro různé druhy obrábění.

Umožňuje vytvoření NC programů pro stroje s širokým rozsahem kinematických pohybů a může být nastaven do NC zařízení prakticky jakéhokoliv typu.

Samostatně načítá soubory typu STEP, IGS, SolidWorks, Parasolid, DXF, …

Druhy obrábění

 • víceosé frézování
 • soustružení
 • soustružení/frézování
 • drátořezy
 • roboty

Široká škála pokročilých funkcí SprutCAMu umožňuje efektivní obrábění raznic, lisovacích nástrojů, odlévacích forem, předvýrobních modelů, výrobních modelů, strojních částí, jedinečných i sériových dílů, základních dílů, nahrádních dílů, dřevěných dílů, šablon, gravírování nápisů a obrázků.

Obráběcí strategie

 • Z-řezy
 • řádkování
 • čelní frézování
 • kapsování
 • obrábění děr
 • 2 a 3D profilování
 • 5-ti osé plynulé obrábění
 • rotační obrábění
 • a další

Výpočet CNC cest nástroje se provádí s ohledem na kinematiku (konstrukci) vybraného NC stroje. Díky použití této metody nevyžadují stávající obráběcí operace žádné další úpravy.
Stačí pouze vybrat požadovaný (alternativní) NC stroj.

Integrovaná NC zařízení jako jsou soustruh s koníkem, rotační stůl, různé upínací přípravky a nástroje zařízení, lze integrovat do kinematického schéma stroje.

SprutCAM disponuje knihovnou zařízení, která obsahuje nejznámější a nejpoužívanější NC stroje.
Nová konfigurace stroje však může být vytvořena i na základě Vašich individuálních požadavků.

Postprocesor pro obvyklé řídící systémy (např.: Heidenhain, Sinumeric, Siemens, Fanuc, ISO kód) je součástí instalace.
V rámci programu je funkce generátor postprocesorů, díky kterému je možné připravit postprocesor i pro nestandardní řídící systémy.

Nástroje a jejich dráhy

Stačí pouze zvolit formát výstupu pro cyklus (souřadnice kartézské, polární, cylindrické) a systém vygeneruje požadované dráhy nástroje.

Různé řezné nožové nástroje mohou být kombinované v knihovnách nástrojů nebo uživatelsky definovaných knihovnách a mohou být propojeny s odpovídajícími stroji.

Od verze SprutCAM 10 byly přidány i nové typy nástrojů pro obrábění „podříznutí” (frézka pro zaoblené drážky, oboustranná fréza s ostrými a zaoblenými hranami,indexovatelná srážecí frézka).

Je možné vytvořit a dále modifikovat vlastní knihovny nástrojů tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům stroje nebo pro konkrétní úkol.
Pokud obrábění některého typu tvaru vyžaduje speciální nástroj, který neexistuje v systému, program umožňuje nakreslit parametrickou konturu nástroje a uložit ji jako nový typ nástroje.

SprutCAM sám kontroluje kolize nástroje s obrobkem a upínkami.

Pracovní prostředí

 • Program SprutCAM disponuje velkým počtem automatických funkcí.
 • Obsahuje výchozí nastavení parametrů operací založených na analýze modelu.
 • Umožňuje provádět výpočet na 3D modelech, plochách i 2D geometrii.

Přívětivé pracovní prostředí programu je zaměřené na jednoduchou a rychlou přípravu technologického postupu přímo z Vašeho PC.

Animované funkce zobrazení a možnost náhledu ve více oknech umožňují velmi účinné využití dostupného pracovního prostoru.

Prostředí programu a technická podpora jsou v českém jazyce.

Propojení s CAD systémy

Software umožňuje propojení s ostatními 3D CAD systémy - otevírá nativní formáty nejpoužívanějších 3D CAD programů: T-Flex CAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Rhinoceros a další.
Bližší informace o kompatibilitě a propojení programů naleznete na Propojení s CAD systémy.

Hlavní výhody SprutCAM:

 • Minimalizace náročné práce při vytváření programu CNC
 • Optimalizace obrábění součástí
 • Kompatibilita se stávajícími systémy CAD
 • Uzpůsobení jakémukoliv řídicímu systému CNC
 • Výpočet dráhy nástroje s prakticky libovolnou přesností
 • Rozhraní, které bylo speciálně vytvořeno pro technology
 • Velmi snadné používání
 • Doba zaučení v používání softwaru - jeden až dva dny
 • Minimální požadavky na konfiguraci počítače
 • Výuka, servis, dokumentace, podpora, horká linka
 • Aktualizace zdarma v rámci stávající verze
 • Rychlá návratnost kapitálových investic

 Vyzkoušejte si nejnovější verzi SprutCAM  – Ke stažení.

 Ceny produktu na vyžádání a seznam operací naleznete na stránce Porovnání verzí.

Porovnání verzí

Porovnání: Robot
5x Mill
3x Mill Advanced 3x Mill Entry
Rotary
Lathe
EDM
!POZOR! - následující přehled operací je informativní. SputCAM umožňuje širokou škálu nastavení licencí podle potřeb zákazníka. Přesný přehled operací na dotaz na e-mailu Miroslav Brečka.
Frézování
Operace pro 2 a 2,5D frézování
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
2D konturování Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Gravírování Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
2,5D kapsování Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
2,5D obrábění stěny Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
2,5D rovinná oblast Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
2.5D srážení Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Kapsování Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Obrábění děr Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Operace pro 3D frézování + indexované rotační osy
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
3D konturování Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Obrábění rovinných ploch Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Hrubování Z-řezy Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Hrubování řádkování Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Dokončování Z-řezy Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Dokončování řádkování Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Optimalizované roviny Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
Komplexní operace Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
Morph operace Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
3D Helical operace Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
Scallop opererace Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne
Čelní frézování Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
FBM Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Operace pro 4-osé a 5-osé obrábění
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
4D konturovací operace Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne
4D povrchování Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne
Rotační Z-řezy Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne
Rotační hrubování Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne
Rotační dokončování Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne
Morph 4D Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne
5D konturování Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne
5D surfacing Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne
5D sítěmi Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Zbytkové obrábění
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
Začišťování rohů Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ne
Tužka Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ne
Srážení hran Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Soustružení
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
OD roughing, ID roughing operations Volba Volba Volba Volba Volba Ano Volba
OD finishing, ID finishing operations Volba Volba Volba Volba Volba Ano Volba
Lathe facing operation Volba Volba Volba Volba Volba Ano Volba
Lathe hole machining operation Volba Volba Volba Volba Volba Ano Volba
Lathe part-off operation Volba Volba Volba Volba Volba Ano Volba
OD grooving, ID grooving, Face grooving operations Volba Volba Volba Volba Volba Ano Volba
OD threading, ID threading, Profile threading operations Volba Volba Volba Volba Volba Ano Volba
Řezání
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
Řezání tryskou Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Řezání tryskou 4D Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Řezání tryskou 5D Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Drátořez EDM
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
2D konturování Volba Volba Volba Volba Volba Volba Ano
4D konturování Volba Volba Volba Volba Volba Volba Ano
Navařování
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
Plošné navařování Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne
Křivkové navařování Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne
Navařování 3D Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne
Navařování 5D Volba Volba Ne Ne Ne Ne Ne
Svařování
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
Svařování Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Řezaní nožem
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
Řezání nožem 2D Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne
Řezání nožem 6D Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne
Diskový nástroj
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
Hrubování diskem Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne
Řezání diskem 2D Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne
Řezání diskem 6D Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne
Pomocné operace
Porovnání: Robot 5x Mill 3x Mill Advance 3x Mill Rotary Lathe EDM
Skupina Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Pomocné Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Frézování založené na G-kódu Volba Volba Volba Volba Volba Ne Ne

Ano - obsahuje

Ne - neobsahuje

Volba - volba (je potřebná dodatečná licence)