Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD progeCAD Architecture Pro školy

progeCAD Architecture ZDARMA pro školy

progeCAD Architecture 2014 - CAD pro architekty

progeCAD Architecture je dostupný školám ZDARMA! Školní licence progeCAD Architecture se vztahuje na plnou verzi aktualniho  programu progeCAD Architecture. 

Kdo může používat školní licenci progeCAD Architecture zdarma?

O licenci progeCAD Architecture mohou žádat všechny typy škol. Školní licenci lze používat na středních, odborných nebo vysokých školách technického, uměleckého či všeobecného zaměření, a to jak na státních, tak na soukromých. Program je ale hlavně vhodný pro odborné stavební školy.

Školní licence progeCAD Architecture je určena pouze pro nekomerční použití.

Pro takto udělené licence platí omezení, že škola nemůže poskytovat tato sériová čísla studentům a vyučujícím pro aktivaci softwaru na jejich osobních počítačích. Pro tyto instalace se dá program zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Podmínky pro použití školní licence progeCAD Architecture zdarma:

Software lze nainstalovat pouze na školní počítače v počítačové učebně. Počet instalací nesmí být vyšší než počet uvedený v záslané nám oficiální žádostí.

Umístit banner a odkaz progeCAD Architecture na internetových stránkách školy s informací o používaném softwaru (ukázky bannerů níže).

Souhlasit s umístěním názvu školy v seznamu škol, které využívají progeCAD Architecture.

Škola musí pouze zaslat oficiální podepsanou žádost s razítkem na hlavičkovém papíře školy s vyspecifikovaným množstvím licencí. Pro ziskani licence kontaktujte obchodní oddělení: +420 224 248 581 nebo obchod@solicad.com

  Stáhněte si progeCAD Architecture 2014 zde

  Přehled ostatních nabízených softwarů