Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD Alibre Atom3D Porovnání verzí

Porovnání verzí

Porovnání verzí programu Alibre Design

Atom3D

Professional Expert
Hlavní
Záložkové menu
Systémové menu, Podpora integrace M-Files
Globální parametry

Import - STEP, SAT, DWG, DXF, Solidworks, Inventor

Export - STEP, SAT, DWG, DXF, Solidworks, Inventor


 
   
Náčrt dílu

Rozměr, čára, kružnice, elipsa, oblouk, obdélník,...

Řetězová kola, oblouk - počátek - konec, oblouk tečně, eliptický oblouk, ...

 

Modelování dílu
Vysunout profil, rotovat profil, ...

Tenkostěnné těleso vysunutím profilu, tenkostěnné teleso rotováním profilu, ...

Vložit plochu, potáhnout/potlačit čelo, ...

Úprava dílu
Vložit plochu, posun/rotovat plochu, měřítko, rozdělit, ořezat, ...

Díl - Pohledy a analýzy
Měřící nástroj, fyzikální vlastnosti, řezový pohled, kontrolovat díl, orientace pohledu, ...        

 

Výběrové filtry, posunout, rotovat, zoom, zoom maximálně, zoom do okna, ...

Kontrolovat plochu    
KeyShot pro Alibre
Render, export
 
Alibre Script
 
Plechový díl
Záložka, konturová příruba, tažená příruba, převést na plechový díl, přiruba, ...

Sestava
Rychlá vazba, ukotvit díl, vložit návrh, duplikovat, nahradit,...

 

Standardní vazby, lineární pole, ...
 
Sestavy - Vlastnosti sestavy
2D náčrt, vysunutí sestavy, vysunutí díry
Sestavy - Pohledy a analýza

Měřící nástroj, fyzikální vlastnosti, řezový pohled, kolize, ...

 

Výběrové filtry, posunout, rotovat, zoom, ...

Pracovní prostor kusovníku - BOM

                                                             2D výkresy - Správce výkresu
Kóty, poznámka, osa, šrafa, hladiny, kótovací styly, ...

    

        

  

Řetězové kótování, kóta sražení hrany, datum, údaj cíle, ... 
               
                                                               Výkresy - Stránky a pohledy
Standardní pohledy, rychlé pohledy, nový list, uspořádat list, ...
                 
Stínované pohledy, vložit kusovník, rozdělit kusovník, ...