Jste zde: SoliCAD.com Produkty Robotický Software Visual Components Specifikace použití Visual Components - specifikace použití

Visual Components - specifikace použití

Visual Components se dá využít v následujících oblastech:

Simulace výrobního procesu

Proces simulace zahrnuje matematické modelování a prověření výrobního procesu pomocí počítače. Tento proces obvykle ukazuje pracovní postup průchodu dílů skrz výrobní linku.

Nejzákladnější úrovní simulace je logický model. S logickým modelem je každý proces simulován jako černá skříňka s jednoduchou dobou zpracování. Tato úroveň simulace může být použita k simulaci materiálových toků.

Pokud je to požadováno, je možné jít až do detailů každého procesu a simulovat každý stroj. Pokud simulujete na této úrovni detailu, tak bude simulován každý servomotor a pneumatický válec. V této situaci simulace spočítá i čas cyklu procesu.

Obdržené statistické údaje z procesu simulace mohou být exportovány do řady různých databázových formátů včetně (MS Access a MySQL) nebo mohou být data exportována do tabulek, které uvidíte pomocí MS Excel.

Plánování výroby

Využíváním simulačního softwaru Visual Components získá uživatel nástroj pro plánování a rozvržení výrobních procesů.

Software dovoluje testování a plánování mnoha různých scénářů pro rozebírání strojů, ukládání komponentů a výrobních termínů.

Používáním těchto informací můžou výrobní inženýři optimalizovat výrobní program pro co nejefektivnější využití výrobního zařízení.

Simulace štíhlé výroby

Štíhlá výroba je systematický přístup k identifikaci a eliminaci ztrát (činností bez přidané hodnoty) prostřednictvím neustálého vylepšování průchodu produktu ke konečnému zákazníkovi v úsilí o dosažení dokonalosti.

Zaváděním zeštíhlovačů, jako je Kaizen, můžete ušetřit finanční prostředky, ale kolik by stálo zavádění Kaizen, který snižuje efektivnost a produktivitu díky nepředvídaným okolnostem? Simulační model zařízení umožňuje praktikům testovat a dokázat efekt a vylepšení, které bude dosaženo pomocí zeštíhlení.

Simulace zeštíhlovací techniky je velmi důležité téma, které bude užitečné pro mnoho různých podniků.

Simulace řízení zdrojů

Ve výrobě jsou naším nejcenějším prostředkem naše zdroje. Schopnost simulace zdrojů k zajištění, že jsou zdroje optimálně využívany, může ušetřit firmě finanční prostředky.

Pokud nastane konflikt ve Vaší výrobě mezi redukcí nákladů prostřednictvím odstranění zdrojových prostředků a udržením požadavků na poskytování služeb, produktivitou a kvalitou, potom modelování zdrojů bude kritickým nástrojem k podpoře Vašeho rozhodovacího procesu.

Řízení zdrojů pomocí Visual Components se může používat k simulacím mnoha různých typů zdrojů. Například AVG (Automatic Guided Vehicles – automaticky řízená vozidla), vysokozdvižných vozíků, jeřábů, robotů a lidi. Řízení zdrojů může dovolit zdrojovým klientům, aby požadovali různé druhy zdrojů.

Důležitou částí simulace zdrojů je ujištění o dostupnosti zdrojů. Zdroj – napřiklad vysokozdvižný vozík, může mít nízské průměrné využití s krátkými periodami, kdy je vyžadován pro více procesů najednou. Simulace využívající řízení zdrojů může být použita k identifikaci problémů a poté k vytvoření strategií, aby se zabránilo vznikajícím problémům.

Současné řízení zdrojů vytvořené SimX umožňuje štíhlou výrobu a modelování zdrojů implementováním požadavkového výrobního systému. To znamená, že je tok výroby usměrňován přesně podle požadavků od zákazníka.

Simulace obráběcích strojů

Obráběcí stroje jsou kritickou částí mnoha výrobních procesů. Visual Component může být použit k simulaci obráběcích strojů jako jsou vrtačky, honovačky, soustruhy, frézy a brusky.

Simulace strojů ve Visual Component může vytvořit statistiku a různých systémových stavech strojů jako jsou zahřívání, přestávka, volnoběh, zaneprázdněný, zablokovaný, rozbitý a spravený. Flexibilita architektury Visual Components dovoluje uživatelům vytvořit jejich vlastní systémové stavy. Během simulace mohou být systémové stavy vizualizovány pomocí koláčových grafů.

Standardní statistika kromě toho sbírá následující data k použití: součást dorazila, součást odešla, součást aktuální, součást minimální počet, součást maximální počet, součást průměrný čas, součást minimální čas a součást maximální čas. Statistika může být ukázána v reálném čase při běhu simulace ve vyskakovacím zobrazení.

Jazyk API Visual Component dovoluje uživatelům vytvářet a měnit sběr statistických informací. Je možné používat tuto funkci k vytvoření mnoha různých maker pro statistický sběr k vyhovění potřeb zákazníků. Například OEE (Overall Equipment Effectivness – celková efektivita zařízení) statistické výpočty.

Statistiky sebrané ze všech částí během simulace mohou být zapsána do formátu tabulky editovatelné v Excelu.