Jste zde: SoliCAD.com Produkty Robotický Software Visual Components Popis produktu

Visual Components

1. Verze 3DCreate - Visual Components

Chcete vytvořit digitální repliku Vašeho výrobního zařízení?

Nebo hledáte nástroj na převedení Vaší továrny do simulačního projektu?

3DCreate je nejvyšší verze z balíčků programů Visual Components. Nabízí všechny funkce, které potřebujete k vytvoření nové simulace komponentů z existujících 3D CAD dat a k simulaci kompletní dispozice továny.

Co obsahuje 3DCreate?

 • Přidejte nové komponenty pro simulace z existujících 3D CAD dat.
 • Přidejte vlastní funkce s vzorci chování a parametry.
 • COM a Python API pro vývojáře aplikací.
 • Zahrnuje všechny funkce z 3DSimulate.

Pro koho je určen?

 • Simulační inženýry
 • Tvůrci vizuálních komponentů
 • Aplikační inženýry

Benefity

 • Importujte. Použijte existující 3D CAD v produktech Visual Component.
 • Parametrizujte. Přidejte simulační a konfigurační parametry.
 • Vybavte. Oživte 3D CAD data přidáním vzorců chování.
 • Vytvořte. Vytvořte knihovny vysoce realistických znovupoužitelných simulačních modelů.

Visual Components - 3D tvorba


2. Verze 3DSimulate - Visual Components

Nově zavedený 3DSimulate je vítaný doplněk do portfólia programů Visual Components. 3DSimulate je víceúčelový nástroj pro simulaci a vizualizaci s rozsáhlými vestavěnými nástroji pro statistickou analýzu výrobních systémů a strojního vybavení. Nabízí projektantům integrovaný nástroj s vestavěnými reporty a s rozhraním pro komunikaci s externími systémy.

Co obsahuje 3DSimulate?

 • Snadné rozhraní pro tvorbu dispozic
 • Statistická analýza
 • Reportovací nástroje
 • COM API
 • Plus všechny funkce 3DRealize R

Pro koho je určen?

 • Projektanti
 • Aplikační inženýři

Benefity

 • Postavte. Použijte zařízení z online knihovny komponentů.
 • Integrujte. Simulujte se skutečnými daty vytvořenými jinými aplikacemi.
 • Simulujte. Použijte simulaci k ukázání zákázníkům, jak Vaše řešení funguje.
 • Dokažte. Analyzujte klíčové ukazatele výkonu systému a eliminujte kritická místa. 

Visual Components - 3D simulace


3. Verze 3DRealize ROBOT - Visual Components

3DRealize R je pro modelování práce robotů. Realistické pohybové sekvence reprezentující skutečná pracoviště jsou rychle vyjasněná kombinováním jednoduchých robotických příkazů v editoru založeném na vytváření sekvencí pomocí ikon.

Visual Components

Robotické funkce pro 3DRealize

3DRealize R zvyšuje schopnosti 3DRealize možností modelovat komplexní robotické pracoviště. Sekvenční editor, umístěný v záložce Učení, kombinuje uložené polohy robota s uchopovačem s příkazy pro vstup/výstup do podprogramu nebo části hlavní programové sekvence.

Můžete rychle porovnat různé dispozice, výběry zařízení a možnosti výrobní kapacity v reálném čase s personálem, dodavateli i zákazníky. Uživatelsky příjemné vizualizace je možné snadno rozesílat pomocí e-mailu, dovolují spolupracovat online, demonstrují obchodní nabídky a pomáhají při vyjasnění komplexního vzhledu a výrobních a procesních otázek.

Benefity

 • Testujte. Zkontrolujte dosažitelnost a spusťte kontrolu kolizí.
 • Dokažte. Identifikujte včas problémová místa a ukažte jiná řešení.
 • Sdílejte. Rozešlete nasimulované dispozice e-mailem Vašim kolegům a zákazníkům.. 

Visual Components - 3D realizace ROBOT


4. Verze 3DRealize - Visual Components

3DRealize umožňuje každému uživateli rychle vytvářet simulované pracovní rozvržení hotových zařízení z knihoven programu. Různé dispozice, či výběry a možnosti zařízení mohou být snadno testovány aby se nalezlo nejvhodnější řešení podle přání Vašeho zákazníka.

Co obsahuje 3DRealize?

 • Přetažení zařízení přímo na místo z knihovny (drag and drop)
 • Okamžitá simulace s již hotovými komponenty (plug and play)
 • Rychlá modifikace a dolaďování Vaší existující výrobní linky ve 3D

Pro koho je určen?

 • Projektanti
 • Manažeři továren
 • Prodejní manažeři

Benefity

 • Ukažte. Vytvořte realistické 3D simulace pro podporu obchodních nabídek.
 • Dokažte. Identifikujte včas problémová místa a ukažte jiná řešení.
 • Sdílejte. Rozešlete nasimulované dispozice e-mailem Vašim kolegům a zákazníkům.

Visual Components - 3D realizace