Jste zde: SoliCAD.com Produkty Robotický Software Visual Components Popis produktu Visual Components

Visual Components

1. Verze 3DCreate - Visual Components

Chcete vytvořit digitální repliku Vašeho výrobního zařízení?

Nebo hledáte nástroj na převedení Vaší továrny do simulačního projektu?

3DCreate je nejvyšší verze z balíčků programů Visual Components. Nabízí všechny funkce, které potřebujete k vytvoření nové simulace komponentů z existujících 3D CAD dat a k simulaci kompletní dispozice továny.

Co obsahuje 3DCreate?

Pro koho je určen?

Benefity

Visual Components - 3D tvorba


2. Verze 3DSimulate - Visual Components

Nově zavedený 3DSimulate je vítaný doplněk do portfólia programů Visual Components. 3DSimulate je víceúčelový nástroj pro simulaci a vizualizaci s rozsáhlými vestavěnými nástroji pro statistickou analýzu výrobních systémů a strojního vybavení. Nabízí projektantům integrovaný nástroj s vestavěnými reporty a s rozhraním pro komunikaci s externími systémy.

Co obsahuje 3DSimulate?

Pro koho je určen?

Benefity

Visual Components - 3D simulace


3. Verze 3DRealize ROBOT - Visual Components

3DRealize R je pro modelování práce robotů. Realistické pohybové sekvence reprezentující skutečná pracoviště jsou rychle vyjasněná kombinováním jednoduchých robotických příkazů v editoru založeném na vytváření sekvencí pomocí ikon.

Visual Components

Robotické funkce pro 3DRealize

3DRealize R zvyšuje schopnosti 3DRealize možností modelovat komplexní robotické pracoviště. Sekvenční editor, umístěný v záložce Učení, kombinuje uložené polohy robota s uchopovačem s příkazy pro vstup/výstup do podprogramu nebo části hlavní programové sekvence.

Můžete rychle porovnat různé dispozice, výběry zařízení a možnosti výrobní kapacity v reálném čase s personálem, dodavateli i zákazníky. Uživatelsky příjemné vizualizace je možné snadno rozesílat pomocí e-mailu, dovolují spolupracovat online, demonstrují obchodní nabídky a pomáhají při vyjasnění komplexního vzhledu a výrobních a procesních otázek.

Benefity

Visual Components - 3D realizace ROBOT


4. Verze 3DRealize - Visual Components

3DRealize umožňuje každému uživateli rychle vytvářet simulované pracovní rozvržení hotových zařízení z knihoven programu. Různé dispozice, či výběry a možnosti zařízení mohou být snadno testovány aby se nalezlo nejvhodnější řešení podle přání Vašeho zákazníka.

Co obsahuje 3DRealize?

Pro koho je určen?

Benefity

Visual Components - 3D realizace