Jste zde: SoliCAD.com Produkty Strojní výpočty MITCalc Popis produktu MITCalc - sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů

MITCalc - sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů

Modul spoje

Šroubový spoj - geometrický návrh a pevnostní kontrola

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu předepjatého šroubového spoje, namáhaného statickým resp. cyklickým zatížením, působícím jak v ose šroubu, tak i v rovině spojovaných částí. Program řeší následující úlohy:

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN.

Seznam norem: ANSI B1.1, ANSI 273, ANSI B18.2.1, ANSI B18.2.2, ANSI B18.3, ANSI B18.6.2, ANSI B18.6.3, ANSI B18.22.1, ISO 273, ISO 1207, ISO 4016, ISO 4032, ISO 4035, ISO 4762, ISO 8738, VDI 2230

Spojení hřídelí perem, drážkováním

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu tvarových spojů hřídele s nábojem. Program řeší následující úlohy:

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších.

Seznam norem: ANSI B17.1, ANSI B17.2, ANSI B92.1, ANSI B92.2M, ISO R773, ISO 14, ISO 4156, DIN 6885, DIN 6888, DIN 5464, DIN 5471, DIN 5472, DIN 5480, BS 4235, BS 6, JIS B 1301, ČSN 02 2562, ČSN 30 1385, ČSN 01 4942, ČSN 4950.

Spojení hřídelí nalisováním, svěrným spojem

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu silových spojů hřídele s nábojem s válcovou stykovou plochou. Program řeší následující úlohy:

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších.

Seznam norem: ANSI B4.1, ISO 286, DIN 7190

Čepové a kolíkové spoje

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu čepových a kolíkových spojů. Program řeší následující úlohy:

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších.

Seznam norem: ANSI B18.8.1, ANSI B18.8.2, ISO 2338, ISO 2339, ISO 2340, ISO 2341, ISO 8733, ISO 8734, ISO 8735, ISO 8739, ISO 8740, ISO 8741, ISO 8742, ISO 8743, ISO 8744, ISO 8745, ISO 8746, DIN 1, DIN 7, DIN 1443, DIN 1444, DIN 1470, DIN 1471, DIN 1472, DIN 1473, DIN 1474, DIN 1475, DIN 1476, JIS B 1352, JIS B 1354, JIS B 1355, BS EN 22339, BS EN 22340, BS EN 22341, ČSN EN 22339, ČSN EN 22340, ČSN EN 22341.

Následující část: Modul Tolerance »
Předchozí část: « Modul řemeny a řetězy