Jste zde: SoliCAD.com Produkty Strojní výpočty MITCalc Popis produktu MITCalc - sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů

MITCalc - sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů

Modul pružiny

Tlačná pružina, návrh, kontrola

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových tlačných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Kromě návrhu geometrických a pevnostních parametrů výpočet spolupracuje s CAD systémy. Program řeší následující úlohy:

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906-1, DIN 2089-1, DIN 2095, DIN 2096.

Tažná pružina, návrh, kontrola

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových tažných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým zatížením. Kromě návrhu geometrických a pevnostních parametrů výpočet spolupracuje s CAD systémy. Program řeší následující úlohy:

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906-2, DIN 2089-2, DIN 2097.

Zkrutná pružina, návrh, kontrola

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových zkrutných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Kromě návrhu geometrických a pevnostních parametrů výpočet spolupracuje s CAD systémy. Program řeší následující úlohy:

Pružiny (15 typů)

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh kovových pružin různých typů a provedení, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Program řeší následující úlohy:

1. Geometrický návrh a výpočet parametrů pracovního cyklu pro kovové pružiny následujících typů a provedení:

2. Automatický návrh (vyhledání) pružiny vhodných rozměrů.

3. Statická a dynamická pevnostní kontrola.

Program obsahuje tabulku běžně používaných pružinových materiálů podle EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS, UNI, SIS, ČSN a dalších.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906, DIN 2088, DIN 2089, DIN 2090, DIN 2091, DIN 2092, DIN 2093, DIN 2095, DIN 2096, DIN 2097.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906-3, DIN 2088.

Následující část: Modul řemeny a řetězy »
Předchozí část: « Modul ozubení