Jste zde: SoliCAD.com Produkty Strojní výpočty MITCalc Popis produktu MITCalc - sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů

MITCalc - sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů

Modul nástroje

Projekt

Většina výpočtů obsahuje jednotnou hlavičku, která:

Vyhledání výpočtu.

Při intenzivnějším používání výpočtů se vám bude zvětšovat množství *.xls výpočtových souborů s různými variantami řešení či souborů určených pro různé projekty. Pro jednoduché vyhledání výpočtu a pro snadnou orientaci mezi výpočetními *.xls soubory je určen tento nástroj, který umožňuje:

Převody jednotek, tabulky

MITCalc obsahuje kromě mnoha výpočtů, také řadu srovnávacích a převodních tabulek.

Převody jednotek.

Tabulka umožňující konvertovat mezi sebou různé jednotky z různých jednotkových soustav. Navíc umožňuje konverze týkající se ozubení (modul, rozteč, mm, palce), drsností a převody tvrdostí materiálu a jejich pevností.

Tabulky koeficientů bezpečnosti.

Několik používaných teorií a tabulek pro stanovení koeficientu bezpečnosti odpovídajícího návrhovým podmínkám.

Srovnávací tabulka převodů.

Ucelené informace umožňující rychle zvolit vhodný a optimální typ převodu s konstantním převodovým poměrem.

Srovnávací tabulka hřídelových spojů.

Při volbě typu spoje hřídele s nábojem vám může pomoci toto srovnání základních vlastností jednotlivých typů spoje.

Technické vzorce

Sešit obsahuje řešení mnoha desítek základních vzorců z oblastí fyziky, techniky a strojírenství. Ke vzorcům je dostupná nápověda, obrázky a v mnoha případech i výběrové tabulky s hodnotami různých koeficientů a materiálových vlastností. V sešitu je řešeno:

  1. Charakteristiky těles (objem, povrch, hmotnost, moment setrvačnosti)
  2. Přímočarý pohyb (rychlost, zrychlení, dráha, čas, síla, energie ... )
  3. Rotační pohyb (rychlost, zrychlení, dráha, čas, síla, energie ... )
  4. Tepelná roztažnost (délková, objemová)
  5. Tření (smykové, valivé, čepové, pásové)
  6. Návrh výkonu motoru (čerpadlo, větrák, výtah, jeřáb)

Pozn: U samostatně instalovatelného modulu je připojen i sešit s převody jednotek a tabulkami.

Následující část: Modul nosníky, hřídele »