Jste zde: SoliCAD.com Produkty Robotický Software Visual Components

Hardwarové a systémové požadavky

  Visual Components 4.0, Visual Components 4.1, Visual Components 4.2
OS
 • Windows 10 (64-bit) - doporučené
 • Windows 8.1 (64-bit)
 • Windows 7 SP1 (64-bit) - Microsoft již ukončil podporu tohoto systému
Procesor
 • Minimálně: ekvivalent k procesoru Intel i5-3xxx
 • Doporučeno: ekvivalent kprocesoru Intel i7-8xxx
RAM
 • Minimálně: 8 GB
 • Doporučeno: 8+ GB
Pevný disk
 • Minimálně: 3 GB volného prostoru na pevném disku
 • Doporučeno: 3 a více GB volného prostoru na pevném disku
Grafická karta
 • Minimálně: Intel HD Graphics 4400 (integrovaná)
 • Doporučeno: NVidia s minimálně 4 GB paměti (například GeForce GTX 1080 nebo lepší)
Monitor
 • Minimálně: rozlišení alespoň 1280x1024
 • Doporučeno: 1920x1080 (Full HD) nebo lepší

!POZOR!

Výše uvedené minimální požadavky Vám nezaručí správnou funkci systému ve všech situacích. Je možné, že pro některé úkony budete potřebovat zlepšit grafickou kartu, RAM paměť a procesor.

 

Je doporučeno mít připojení k internetu kvůli aktivaci licence a stažení komponentů knihovny.

 

Spouštění Visual Components 4.0, 4.1 a 4.2 na virtuálních strojích nebo použití vzdálené plochy není podporováno.

  Server síťových licencí Visual Components
OS
 • Windows 10 (64-bit)
 • Windows 8.1 Pro (64-bit)
 • Windows 7 Pro SP1 (64-bit) - Microsoft již ukončil podporu tohoto systému
 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
 • Windows Server 2012 - (64-bit)
 • Windows Server 2016 a 2019
Přístup k síti
 • Firewall musí být nastaven tak, aby podporoval UDP provoz na vybraném portu (přednastavený je 5093)
Internet
 • Na serveru je požadován přístup na internet (HTTPS) pro automatickou aktivaci licencí

!POZOR!

Každý klient musí mít přístup k tomuto lokálnímu síťovému serveru prostřednictvím definovaného přístupového bodu, aby mohl používat produkty Visual Components se síťovou licencí. Distribuce síťových licencí přes internet není výslovně síťovým licenčním serverem podporováno (jinak než VPN), jak je uvedeno v EULA pro produkty Visual Components.

Visual Components - verze programu

Visual Components Essentials

Visual Components Essentials je základní produkt pro simulaci výrobního procesu.

Navrhněte, postavte a vyzkoušejte Vaši továrnu budoucnosti pomocí připravených, hotových komponent!

Návrh pracoviště

Podpora práce s mračny bodů

CAD kompatibilita

2D výkresy

Graficky pokročilé výstupy

   PLC konektivita

Jednoduchá robotika

Statistiky a reporty

Návrh pracoviště

Stěžejní aplikace Visual Components Essentials!

Díky této aplikaci je možné rychlé vytvoření modelu pracoviště přetažením jeho komponent z elektronického katalogu přímo na pracovní plochu a spojením navzájem kompatibilních komponent pomocí plug-and-play rozhraní.

Panel nástrojů pro editaci vlatností jako jsou rozměry, rychlost a barva, umožňuje změnit předdefinované hodnoty.

Využijte výhody přístupu do knihovny komponent obsahující více než 1200 průmyslových robotů, dopravníků a dalších komponent od více než 30-ti největších světových výrobců strojů a zařízení pro průmyslovou automatizaci!

CAD kompatibilita

Importujte své 3D CAD modely přímo na pracovní plochu!

Visual Components Essentials podporuje všechny hlavní formáty CAD souborů a je snadné importovat soubory s 3D geometrií vytvořené v oblíbených aplikacích jako jsou T-Flex CAD, Autodesk, Dassault, PTC, Siemens a další.

Kompatibilita s těmito formáty umožňuje přímý a přirozený import geometrie, tak jak byla navržena. Není tedy třeba ani žádných doplňkových plug-inů spojených s dalšími poplatky. 

CAD kompatibilita Visual Components

Graficky pokročilé výstupy

Pro zdokonalení pořizování výstupních souborů byly přidány nové šablony.

Snadno tak zachytíte a exportujete obraz pracovní plochy přímo do Vaší prezentace nebo zaznamenáte a vyexportujete video i ve 4K HD kvalitě.

Kliknutím myši je možné vytvořit animované a interaktivní 3D PDF obsahující Vámi navrženou simulaci, s možností zoomování, natáčení úhlů pohledů, volbou režimů přehrávání a kusovníkem.

Z prostorového návrhu pracoviště lze během okamžiku vygenerovat 2D výkresy a následně je opatřit kótami, popisky apod.

Graficky pokročilé výstupy Visual Components

Jednoduchá robotika

Visual Components Essentials poskytuje jednoduchý ale výkonný soubor funkcí a nástrojů pro modelování a definici chování robotů.

Obsahuje funkce pro programování pohybů robota, analýzu dosahu a kolizí, definici logiky chování i funkce pro řízení toku programu.

Podpora práce s mračny bodů

Ať při přípravě návrhu projektu pro zákazníka, tak při studii změn současného uspořádání produkčního celku, je rozhodující obsah.

Proto byla přidána podpora práce s 3D mračny bodů.

Funkce umožňují importovat model mračna bodů Vašeho zařízení přímo na pracovní plochu a zde s ním dále pracovat.

Mračna bodů jsou reprezentovány jako geometrické objekty, takže je snadné je použít při činnostech jako jsou návrh celkové dispozice pracoviště, měření úhlů a vzdáleností nebo analýza kolizí.

2D výkresy

Aplikace umožňuje generovat 2D výkresy prostorových objektů z pracovní plochy, nabízí nástroje pro jejich okótování a další úpravy.

Výkresy je možné exportovat jako soubory ve formátech pdf, dwg či pdb nebo je vytisknout na tiskárně.

PLC konektivita

3D simulaci lze snadno spojit s Vaším reálným řídícím systémem buď použitím standardního průmyslového komunikačního protokolu OPC UA, nebo pomocí některého z podporovaných rozhraní užívaných velkými výrobci PLC.

To umožní virtuální testování, ověření logiky programů nebo návrh změn ve výrobním procesu.

S připojeným PLC lze vizualizovat výrobní aktivitu v reálném čase, získat a analyzovat real-time data a poté simulovat a testovat vylepšení.

Statistiky a reporty

Statistická data získaná za běhu simulace je možné zobrazit pomocí čárového, sloupcového, plošného nebo výsečového grafu.

Pro definice, modifikace a zobrazení grafů slouží specialní panel, který pomáhá uživateli zobrazit dynamiku výrobní linky, identifikovat úzká hrdla a vyhodnotit vliv změn na produktivitu výroby.

Pro následnou hlubší analýzu mohou být data snadno exportována ve formátech XLS nebo PDF.

CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223


Visual Components Professional

Visual Components Professional umožňuje návrh vlastních komponent!

Zahrnuje vše co je obsaženo v Essentials a navíc poskytuje nástroj pro modelování a tvorbu vlastních komponent výrobního procesu, jako jsou stroje, zařízení, grippery, přípravky apod.

Modelování komponent

Průvodci (Wizards)

Optimalizace geometrie modelů

Základní nástroje pro úpravu 3D CAD souborů

Modelování komponent

Vdechněte život 3D CAD souborům pomocí výkonného nástroje pro modelování komponent!

Visual Components Professional Vám umožní na míru definovat stavební bloky komponenty: geometrii, chování i vlastnosti.

Můžete přidat kinematické struktury a všechny další funkce definující chování do importovaných CAD modelů nebo modifikovat existující modely z rozsáhlé knihovny.

Tak si můžete vytvořít vaší osobní e-knihovnu komponent!

Průvodci (Wizards)

Vytvářejte komponenty snadněji a rychleji!

Průvodci modelováním komponent Vás provedou procesem vývoje komponenty prostřednictvím jednoduchých vstupních dotazů a automaticky nakonfigurují vše potřebné.

Ušetříte tak čas při vytváření mnoha běžných typů komponent a rychleji aktivujete své CAD soubory pro použití ve 3D simulacích a vizualizacích.

Optimalizace geometrie

Vhodná zjednodušení a odstranění nadbytečných detailů v CAD modelech optimalizují výkon simulace a zmenšují velikosti souborů.

Základní nástroje pro úpravu 3D CAD souborů

Vytvářejte nové 3D geometrie a modifikujte importované 3D CAD soubory!

K dispozici je sada nástrojů pro tvorbu, editaci a přizpůsobení geometrie, trojrozměrných struktur a těles. Změny vzhledu modelů jsou rychlé a snadné.

CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223


Visual Components Premium

Visual Components Premium je kompletním řešením pro simulace a vizualizace výroby.

Obsahuje všechny funkce z Essentials, Professional a Robotics.

Vizualizace procesu lakování

Virtuální topologie

Vytvoření optimální křivky pro dráhu nástroje robota

Snadné programování pohybu nástroje robota po křivce

Vizualizace procesu lakování

Vizualizace nanesení barvy na povrch výrobku a určení tloušťky nátěru snižuje čas potřebný k programování robota a zlepšuje plánování dráhy pohybu jeho nástroje.

Virtuální topologie

Přesná analýza topologie importovaných CAD souborů poskytuje strukturovaná data o geometrii rovin povrchů, hran a křivek.

Užití aplikačního programového rozhraní pro topologii umožní optimálně definovat křivku dráhy pohybu nástroje robota a poté snadno naprogramovat jeho pohyb.

Virtuální topologie Visual Components

Vytvoření optimální křivky pro dráhu nástroje robota

Specializovaná funkce pro usnadnění definice dráhy nástroje. Na základě analýzy geometrie objektu provede predikci dráhy a navrhne optimální trajektorii pohybu nástroje robota.

Vytvoření optimální křivky pro dráhu nástroje robota Visual Components

Snadné programování pohybu nástroje robota po křivce

Zadání programového příkazu pro pohyb nástroje robota po křivce je rychlé.

Funkce pro výběr hran a křivek pomáhá určit a editovat dráhu robota.

Praktické využití nachází v aplikacích jako jsou robotické svařování, lakování, obsluha strojů, otryskávání vodním paprskem, lepení a řezání.


CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223

Visual Components - robotická simulace

Pomocí programu Visual Components je možné vytvořit úplnou simulaci automatizované výroby a všech kooperujících procesů.

Není potřeba jiných softwarů k simulaci robotických pracovišť a příslušenství Vaší výroby.

Visual Components umožňuje vytvořit všechny uvažované výrobní vazby a simulovat plánovanou výrobu nebo optimalizovat stávající výrobní linku.

Využitím Visual Components můžeme dosáhnout následujících robotických funkcí:

 • používání rozsáhlé a stále se rozšiřující knihovny modelů zařízení dovoluje postavit Vaše robotické pracoviště během několika minut,
 • umožňuje vytvoření programů pro roboty "OFF-LINE programování", které mohou být testovány bez potencionálního poškození robota,
 • kontrola manipulačního dosahu a vyběr vhodného robota a nástroje,
 • simulace spolupráce robotů,
 • kontrola kolizí a nebezpečných stavů,
 • simulace dalších zařízení jako jsou dopravníky, uchopovače a servozásobníky,
 • vizualizuje pohyby robotů a zasílá Vaše dispoziční návrhy zákazníkům a kolegům,
 • simulace externí TCP.

Program Visual Components zahrnuje elektronickou knihovnu komponent, které jsou přístupné prostřednictvím internetu.

Knihovna obsahuje řadu modelů robotů a neustále roste. Současná knihovna obsahuje roboty těchto výrobců: ABB, Adept, Codian, Comau, Denso, Dobot, Epson, ESTUN, EverRobot, Exechon, Fanuc, Gudel, HIWIN, Kawasaki, KUKA, LESTA, Mitsubishi, Nachi, Omron, OTC Daihen, Panasonic, Precise Automation, Reis, Schneider Electric, Schunk, Siasun, Stäubli, TATA, Techman Robot, Toshiba, Universal Robots, Yamaha, Yaskawa.

Pokud model robota, který požadujete není v knihovně, pak můžete použít volně stažitelný doplněk průvodce pro tvorbu robota a vytvořit model robota. Tento doplněk dovoluje uživateli vkládat parametry robota jako jsou délka článku, min/max úhly kloubů, atd. Průvodce pak vygeneruje robota o správné velikosti a rozměrech, zahrne i kinematiku a jiné chování požadované k vytvoření plně funkčního modelu robota pro Visual Components.

Rychlá kontrola kolizí a algoritmů při plánování dispozic a optimalizace procesů. Průchodové cesty mohou být drženy na místě, zatímco vybavení je přemísťováno a krokováno skrz proces ke kontrole kolizí a nebezpečných stavů. Všechny pozice robotů jsou reprezentovány pomocí snímků pozic robota ve 3D světě, který je barevně rozlišený pro snadné znázornění manipulačního dosahu.

Programování robotů je děláno pomocí RSL (Robot Sequence Language – robotický sekvenční jazyk). RSL, inspirovaný normami RRSII, je snadno použitelný jazyk pro programování robotů. RSL může být přímo připojené do rozvaděče robota, virtuálního rozvaděče nebo softPLC pomocí rozhraní COM a RRS2. Použitím nativního robotického programovacího jazyka a virtuálního robotického rozvaděče může být proces, digitální vstupy/výstupy a časy programových cyklů, kontrolován s vyšším stupněm přesnosti. Alternativně RSL program může být posprocesem převeden na nativní robotický jazyk.

Standardní systém Visual Components poskytuje celou řadu různých kinematických chování pro simulaci široké škály typů robotů: kloubových, kartézských, delta, paralelogramů a SCARA. Kromě standardní kinematiky, poskytované systémem, můžete vytvářet vlastní algoritmy v Python.

Klíčové výhody používání Visual Components k simulaci robotických systému jsou:

 • vývoj pracovišť off-line,
 • snížení dodacích lhůt robotických pracovišť,
 • eliminace nákladných změn dispozičního uspořádání na poslední chvíli,
 • snižení rizik prostřednictvím animace a simulace,
 • potvrzení doby cyklu robotického pracoviště.

Visual Components - specifikace použití

Visual Components se dá využít v následujících oblastech:

Obchod a marketing

Co komplikuje prodej výrobních linek a zařízení?

Výrobní linky jsou složité celky obsahující stovky detailů, na které musí být brán zřetel při jejich návrhu.
Porozumění materiálovým tokům,  vzájemné spolupráci robotů a dalších zařízení může být pro investory nebo zájemce o koupi nesnadnou záležitostí.

Specifikace a požadavky se navíc často upravují během vývoje a výroby linky, což zvyšuje nároky na flexibilitu práce obchodníka.

Je tedy těžké najít rovnováhu mezi možnostmi jak zobrazit návrh výrobního celku názorným, srozumitelným a přesvědčivým způsobem, případně jej podle potřeby pružně aktualizovat.

Jak může 3D simulace pomoci zvýšit objem prodeje?

Použití 3D simulace tyto obtíže řeší. Díky rozsáhlé knihovně komponent a nástrojů speciálně připravených pro simulaci a vizualizaci výrobních procesů, strojů a zařízení je vytvoření simulace, ve srovnání např. s CAD aplikacemi,  mnohem snažší a rychlejší.

To výrazně zjednodušuje obchodní proces. Obchodník si může vytvořit vizualizaci výrobní linky sám, bez speciálních technických znalostí. Logika chování jednotlivých prvků výrobního celku je již dopředu naprogramována a připravena. Hladce se pak lze i přizpůsobit změnám a úpravám provedeným v designu výrobního zařízení dodatečně. Není třeba žádat o provedení změn v podkladech pro prodej a čekat na jejich realizaci, obchodník je schopen si vše rychle udělat.

Ale zjednodušení pracovního procesu je pouze částí získaného benefitu. Použitím 3D vizualizace je možné zapůsobit na zákazníka způsobem, kterého bylo dříve obtížné dosáhnout. Snadno lze vytvářet video nebo pohyblivé 3D PDF soubory realisticky zachycující jak prvky výrobního celku pracují. Proto mnoho velkých společností již dlouho užívá 3D vizualizací jako mocný nástroj podpory prodeje.

Simulace – nástroj podpory investičních rozhodnutí

Stavba nové výrobní linky je významnou investicí pro každou společnost. Přináší s sebou také i možná rizika.
Bude produktivita výroby maximální? Jaké prvky je optimální použít? Jsou výrobní prostředky a lidské zdroje sladěny co nejlépe? Tradičním způsobem byla odpověď na tyto otázky skoro nemožná nebo vyžadovala nesmírné množství hodin kalkulací.

Užitím 3D simulace mohou být tyto a mnoho dalších otázek zodpovězeny, což snižuje rizika spojená s cenově náročnou investicí. Simulace umožňuje vytvořit identickou virtuální kopii výrobní linky. Pro znovupoužití a zdokonalení současného designu je také možné importovat již existující CAD soubory.

Proč provádět simulaci výrobního zařízení?

Virtuální výrobní zařízení funguje přesně stejným způsobem jako zařízení reálné. Užitím virtuální kopie mohou být jeho funkce, operace a chování detailně analyzovány.

Funkční studie pomáhají identifikovat možná úzká hrdla a usnadňují posoudit rychlost návratnosti investicí.

Detekce kolizí a analýza pracovních prostorů robotů umožňují pečlivě studovat pracovní pohyby strojů a předejít vzniku nebezpečí nehody či havárie.

Využitím simulace je možné usnadnit a zrychlit ladění programů PLC.
Nové virtuální výrobní zařízení je možné také v programu Visual Components včlenit do stávajícího výrobního celku užitím mračna bodů. A dále - pokud bude v budoucnu potřeba provést změnu některého z prvků nebo udělat jiné úpravy, je možné je otestovat a sledovat dopad změn dříve, než budou reálně provedeny.

Simulace výrobního procesu

Proces simulace zahrnuje matematické modelování a prověření výrobního procesu pomocí počítače. Tento proces obvykle ukazuje pracovní postup průchodu dílů skrz výrobní linku.

Nejzákladnější úrovní simulace je logický model. S logickým modelem je každý proces simulován jako černá skříňka s jednoduchou dobou zpracování. Tato úroveň simulace může být použita k simulaci materiálových toků.

Pokud je to požadováno, je možné jít až do detailů každého procesu a simulovat každý stroj. Pokud simulujete na této úrovni detailu, tak bude simulován každý servomotor a pneumatický válec. V této situaci simulace spočítá i čas cyklu procesu.

Obdržené statistické údaje z procesu simulace mohou být exportovány do řady různých databázových formátů včetně (MS Access a MySQL) nebo mohou být data exportována do tabulek, které uvidíte pomocí MS Excel.

Plánování výroby

Využíváním simulačního softwaru Visual Components získáváte nástroj pro plánování a rozvržení výrobních procesů.

Software dovoluje testování a plánování mnoha různých scénářů pro rozebírání strojů, ukládání komponentů a výrobních termínů.

Používáním těchto informací můžou výrobní inženýři optimalizovat výrobní program pro co nejefektivnější využití výrobního zařízení.

Simulace štíhlé výroby

Štíhlá výroba je systematický přístup k identifikaci a eliminaci ztrát (činností bez přidané hodnoty) prostřednictvím neustálého vylepšování průchodu produktu ke konečnému zákazníkovi v úsilí o dosažení dokonalosti.

Zaváděním zeštíhlovačů, jako je Kaizen, můžete ušetřit finanční prostředky, ale kolik by stálo zavádění Kaizen, který snižuje efektivnost a produktivitu díky nepředvídaným okolnostem? Simulační model zařízení umožňuje praktikům testovat a dokázat efekt a vylepšení, které bude dosaženo pomocí zeštíhlení.

Simulace zeštíhlovací techniky je velmi důležité téma, které bude užitečné pro mnoho různých podniků.

Simulace řízení zdrojů

Ve výrobě jsou naším nejcennějším prostředkem naše zdroje. Schopnost simulace zdrojů k zajištění, že jsou zdroje optimálně využívany, může ušetřit firmě finanční prostředky.

Pokud nastane konflikt ve Vaší výrobě mezi redukcí nákladů prostřednictvím odstranění zdrojových prostředků a udržením požadavků na poskytování služeb, produktivitou a kvalitou, potom modelování zdrojů bude kritickým nástrojem k podpoře Vašeho rozhodovacího procesu.

Řízení zdrojů pomocí Visual Components se může používat k simulacím mnoha různých typů zdrojů. Například AVG (Automatic Guided Vehicles – automaticky řízená vozidla), vysokozdvižných vozíků, jeřábů, robotů a lidí. Řízení zdrojů může dovolit zdrojovým klientům, aby požadovali různé druhy zdrojů.

Důležitou částí simulace zdrojů je ujištění o dostupnosti. Zdroj – napřiklad vysokozdvižný vozík, může mít nízské průměrné využití s krátkými periodami, kdy je vyžadován pro více procesů najednou. Simulace využívající řízení zdrojů může být použita k identifikaci problémů a poté k vytvoření strategií, aby se zabránilo vznikajícím problémům.

Současné řízení zdrojů vytvořené SimX umožňuje štíhlou výrobu a modelování zdrojů implementováním požadavkového výrobního systému. To znamená, že je tok výroby usměrňován přesně podle požadavků od zákazníka.

Simulace obráběcích strojů

Obráběcí stroje jsou kritickou částí mnoha výrobních procesů. Visual Component může být použit k simulaci obráběcích strojů jako jsou vrtačky, honovačky, soustruhy, frézy a brusky.

Simulace strojů ve Visual Components může vytvořit statistiku v různých systémových stavech strojů jako jsou zahřívání, přestávka, volnoběh, zaneprázdněný, zablokovaný, rozbitý a spravený. Flexibilita architektury Visual Components dovoluje uživatelům vytvořit jejich vlastní systémové stavy. Během simulace mohou být systémové stavy vizualizovány pomocí koláčových grafů.

Standardní statistika kromě toho sbírá následující data k použití: součást dorazila, součást odešla, součást aktuální, součást minimální počet, součást maximální počet, součást průměrný čas, součást minimální čas a součást maximální čas. Statistika může být ukázána v reálném čase při běhu simulace ve vyskakovacím zobrazení.

Jazyk API Visual Component dovoluje uživatelům vytvářet a měnit sběr statistických informací. Je možné používat tuto funkci k vytvoření mnoha různých maker pro statistický sběr k vyhovění potřeb zákazníků. Například OEE (Overall Equipment Effectivness – celková efektivita zařízení) statistické výpočty.

Statistiky sebrané ze všech částí během simulace mohou být zapsány do formátu tabulky editovatelné v Excelu.

Programování robotů

Výhodou programování robota v simulačním softwaru (off-line programování, OLP) je kromě přesnosti procesu i fakt, že robot není vyčleněn pro přípravu programu ale může být nadále využíván ve výrobě.

Pohyby naprogramované off-line jsou hladké a bez kolizí, což přispívá ke zvýšení životnosti robotů a šetří spotřebu energie.

Software Visual Components může být použit pro programování průmyslových robotů.

Nabízí silné prostředky pro definování cesty nástroje robota při operacích jako jsou řezání, broušení, odstraňování otřepů, svařování, nanášení lepidla a jiných látek, odjehlování, lakování, otryskávání a dalších činnostech kde přesné stanovení trajektorie pohybu nástroje je obtížné pouze s použitím samotného robota.

Visual Components úzce spolupracuje se všemi hlavními výrobci robotů a umožňuje použít pro simulaci většinu ve světě vyráběných modelů.

Více informací najdete v sekci Robotizace

Programování robotů Visual Components

CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223

Visual Components - příklady simulací

Visual Components - porovnání verzí

Porovnání produktů:

Essentials

Professional

Premium

Návrh pracoviště Ano Ano Ano
CAD kompatibilita Ano Ano Ano
Graficky pokročilé výstupy Ano Ano Ano
Základní robotika Ano Ano Ano
Modelování komponent pracoviště Ne Ano Ano
Pokročilá robotika Ne Ne Ano

  Stáhněte si zkušební verzi Visual Components

  Objednejte si Visual Components

Visual Components

Visual Components - software pro 3D simulaci robotických pracovišť, výrobních procesů a zařízení

Chcete vytvořit digitální repliku Vašeho výrobního zařízení?

Nebo hledáte nástroj na převedení Vaší továrny do simulačního projektu?

Visual Components je program navržený pro profesionály z výrobní praxe a je postavený na robustní, flexibilní platformě schopné optimálně se přizpůsobit všem potřebám a požadavkům realizace Vašich projektů.

Proč Visual Components?

Vidět znamená uvěřit!

Není silnější vizuální prostředek pro prezentaci návrhu a funkce pracoviště, výrobní linky nebo celé továrny než plně funkční 3D simulace.

Ať výrobce strojů, systémový integrátor čí výrobní společnost, každý uživatel Visual Components v něm nalezne rychlou a cenově efektivní cestu pro zobrazení své vize reality.

Visual Components - Základy simulace (výukový manuál) ke stažení

Oblasti využití Visual Components

 • Digital Factory
 • Obchod a Marketing
 • Robotická pracoviště
 • Kontrola výroby
 • Simulace výroby
 • Vývoj průmyslových aplikací

Verze programu Visual Components

Propracovaná simulace

Nové uživatelské rozhraní

Lepší výkon

Otevřená architektura

Pokročilé vykreslování

   

Propracovaná simulace

Díky aktualizaci a reorganizaci chování ve Visual Components je definice chování jednotlivých komponent mnohem jednodušší.

Byla přidaná možnost použití funkcí physics (využívající podporu integrovaného NVIDIA PhysX engine) pro ještě věrnější simulace a vizualizace respektující fyzikální vlastnosti a zákony jako gravitace, odraz, vlastnosti materiálů apod.

Lepší výkon

Visual Components byl vyvinut pro plné využití vlastností 64-bitového operačního systému Windows

Výsledkem je lepší grafika, rychlejší časy nahrávání souborů a plynulý uživatelský zážitek. Lze tak efektivně tvořit rozsáhlé modely.

Zdokonalená práce s pamětí umožňuje hladký běh i náročnější simulace na pozadí, za současného použítí dalších aplikací.

Vzhledem k vylepšenému CAD konvertoru je dosaženo velmi rychlého importu 3D CAD geometrí.

Nové uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní poskytuje vysokou kvalitu práce s programem.

Visual Components využívá Ribbon menu s dobře organizovanými příkazy, dají se tak snadno nalézt nové funkce a vlastnosti.

3D navigace je vždy dostupná, což umožňuje flexibilní zoomování, posun a rotaci pracovní plochy.

Také byla zjednodušena řada činností a operací pro usnadnění a zrychlení práce při návrhu modelů.

Otevřená architektura

Modulární otevřená architektura umožňuje snadnější přizpůsobení specialním potřebám uživatele.

Visual Components je postaven na platformě .NET, která je známá řadě vývojářů softwaru.

K dispozici je také rozhraní Python API a to ve všech produktech Visual Components.

Funkce na úrovni servisní vrstvy jádra programu byly redefinovány s cílem umožnit snažší zákaznické úpravy všech vlastností programu - od uživatelského rozhraní po chování simulace.

Pokročilé vykreslování (renderování)

Nové režimy vykreslování a zdokonalené pohledové volby umožňují lepší zobrazení detailů a přinášejí bohatší realistický obrazový zážitek.

Aktualizované volby osvětlení, stínování a schopnost zobrazit materiálové textury dávají videu a obrazovým souborům exportovaným z aplikace marketingovou kvalitu.

„Rentgenový režim“ slouží pro snadnější návrh nových komponent, konfiguraci layoutu a analýzu kolizí.

CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223