Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM

Hardwarové a systémové požadavky

Minimální konfigurace HW a SW pro program SprutCAM

 • min. 2 GB volného prostoru na pevném disku pro projekty a dočasné soubory
 • procesor Intel® CoreTM 2 Duo s frekvencí 2 GHz
 • 2 GB RAM (32-bitové OS) nebo 4 GB (64-bitové OS)
 • neintegrovaná grafická karta s pamětí 512 MB (doporučujeme karty NVidia), Open GL 1.2
 • min. 17" monitor s rozlišením 1024x768
 • třítlačítková myš
 • Internet Explorer v6.0
 • Windows XP (SP2), Vista (SP1), Windows 7 (ne Home Edition), Windows 8 a Windows 10

Doporučená konfigurace HW a SW pro program SprutCAM

 • více než 2 GB volného prostoru na pevném disku pro projekty a dočasné soubory
 • procesor Intel® Core i5 s frekvencí 2 GHz a vyšší
 • 4 GB RAM (pro 32-bitové OS) nebo 8 GB (pro 64-bitové OS)
 • neintegrovaná grafická karta s pamětí min. 2 GB (doporučujeme karty NVidia), Open GL 1.5
 • min. 22" monitor s rozlišením 1920x1080 nebo větší
 • třítlačítková myš, je podporována i myš 3D Conexion
 • Internet Explorer v9.0
 • Windows XP (SP3), Vista (SP2), Windows 7 (ne Home Edition), Windows 8 a Windows 10

Doporučená konfigurace počítače hodně závisí na složitosti modelů, které budete obrábět a na kvalitě obrábění. Čím komplexnější je model a čím vyšší se vyžaduje kvalita obrábění, tím vyšší počet výpočtových operací bude nutné provést pro vygenerování dráhy pohybu nástroje. Proto platí, že čím lepší budou parametry počítače, tím rychleji bude proveden výpočet.

Minimální konfigurace  počítače znamená, že SprutCAM na takovém počítači poběží, jednoduché projekty také, ale složitější věci již nebude možné dělat.

V případě zájmu Vám dodáme program včetně nového hardware, kompletně nainstalovaný a odzkoušený.

Instruktážní videa pro SprutCAM

SprutCAM Pro ZDARMA pro školy

 

 

 

Společnosti SPRUT Technology a SoliCAD, s.r.o., nabízí ZDARMA školám a univerzitám školní verze softwaru SprutCAM. Tyto verze mají úplně stejné nástroje jako špičková průmyslová verze softwaru SprutCAM. Znamená to, že získáte vše, co potřebujete poskytnout svým studentům - nejnovější systém CAM, který budou potřebovat pro úspěch ve svém životě. Není žádným překvapením, že všech výhod poskytovaných softwarem SprutCAM využívá řada škol a univerzit.

SprutCAM pro školy

Školní verze softwaru SprutCAM obsahuje:

 • 2- až 5-osé frézování a vrtání (indexované a plynulé), soustružení, soustružnicko-frézovací operace, elektroerozivní řezání drátem; modul pro ovládání robotů (SprutCAM Robot) je zpoplatněn, o podmínkách získání SprutCAM Robot pro Vaši školu nás kontaktujte
 • Simulační systém modelování dráhy nástroje integrovaný do softwaru SprutCAM
 • Kompletní funkce pro konstruování 2D geometrie
 • Více než 30 dostupných 3D modelů obráběcích strojů a center
 • Přes 200 různých postprocesorů k dispozici ihned po instalaci a další zdarma na webu
 • Integrovaný generátor postprocesorů pro modifikaci postprocesorů pro jakýkoli řídicí systém
 • Výukový program (CZ) a kompletní příručka (EN)

Možnosti školní licence SprutCAM:

 • Lze nainstalovat na libovolný počet počítačů ve škole - lokální softwarová licence (pro každý PC)
!!! Důležité: Školní licence SprutCAM je určena pouze pro nekomerční využití !!

Postup a podmínky pro použití školní licence SprutCAM zdarma:

1. Stáhnout formulář do počítače a vyplnit pro získání školní licence (pro správné zobrazení a možnost poslání formuláře bez skenování je potřeba Adobe Reader 11):

2. Poslat vyplněný formulář e-mailem na adresu obchod@solicad.com (prosíme, NESKENOVAT!).

3. Vytisknout, podepsat (ředitelem školy/vedoucím katedry), orazítkovat a poslat originál formulář poštou na adresu:

            SoliCAD, s.r.o.
            Na Bučance 9
            140 00 Praha 4
            Česká Republika

4. Umístit banner SprutCAMu na internetové stránkách školy s informací o používaném softwaru spolu s odkazem na webové stránky www.solicad.com (ukázky bannerů níže).

 

Instalace:

1. Stáhněte si, prosím, aktuální verzi instalačního souboru systému SprutCAM 10 ze sekce SprutCAM k stažení,

2. Proveďte instalaci na veškerých počítačích, na kterých si přejete provozovat software podle manuálu pro instalaci a registraci SprutCAM 10,

3. Veškeré zkopírované kódy (hesla) spolu s názvem PC zašlete na email: obchod@solicad.com,

V této fázi je nutné být trpělivý. Vaše požadavky plníme dle našich možností. Jakmile obdržíme veškerá potřebná data, zajistíme vygenerování školních licenčních klíčů (délka trvání licence je 1 rok) a ty Vám poté co nejdříve zašleme.

4. Po obdržení lic. klíčů, znovu spusťte aplikaci SprutCAM na všech PC, na kterých ji máte nainstalovánu. Dojde opět k zobrazení dotazu na on-line registraci. Do kolonky Key vložte obdržený klíč a klikněte na tlačítko Registration.

POZOR!!! Systém SprutCAM je vázán na hardware počítače, proto není možné jednotlivé klíče zaměňovat. Ke každému číselnému kódu je generován pouze jeden specifický klíč. Do kolonky Key je tedy nutné vždy zkopírovat právě ten klíč, který je vygenerován pro daný číselný kód (Heslo).

Vzorky bannerů k umístění na internetových stránkách školy (a jejich html kód):

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

<p><a href="http://solicad.com/h/sprutcam"><img title="SprutCAM ZDARMA pro školy" src="http://solicad.com/media/images/schools/using-sprutcam-02.png" alt="Používáme SprutCAM od SoliCAD.com" width="272" height="198" /></a></p>

 

nebo:

 

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

<p><a href="http://solicad.com/h/sprutcam"><img title="Pracujeme ve SprutCAMu" src="http://solicad.com/media/images/schools/using-sprutcam-01.png" alt="Používáme SprutCAM od SoliCAD.com" width="210" height="250" /></a></p>

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

 

Frézování

Strojní třískové obrábění jedno, nebo vícebřitým nástrojem, kde hlavní pohyb (rotační) koná nástroj. Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. Frézovací stroj se nazývá frézka, frézovací nástroj fréza. Frézování se dělí na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné kdy je tomu opačně.

SprutCAM nabízí cykly pro hrubování, dokončování, zbytkové vyhledávání materiálu i cykly pro naklápění nástroje vůči obrobku (neomezený počet lineárních a rotačních os) a plynulé obrábění s jednou nebo dvěma rotačními osami.

Cykly jsou určeny i pro soustruhy s poháněnými nástroji. Každý cyklus lze definovat nejen v osách XZY, ale je možné jej transformovat polární a cylindrickou interpolací.

Soustružení

Třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rotačních ploch, většinou jednobřitým obráběcím nástrojem, při kterém obrobek koná hlavní pohyb do řezu a nástroj vedlejší.

SprutCAM rozlišuje cykly hrubovací a dokončovací. Ovšem pro všechny cykly lze definovat porovnání s aktuálním polotovarem a tím specifikovat zbytkové obrábění.

Drátové řezání

Obrábění kovů, kdy se elektroda (tvořena drátem o průměru 0,02 mm až 0,3 mm, nejčastěji mosazným) pohybuje plynule přímočaře. Dochází tak k přeřezání materiálu řezem o tloušťce odpovídající síle drátu. Pracovní prostředí kolem obou elektrod, tj. nástroje a obrobku, ve kterém probíhá výboj, nazýváme „DIELEKTRIKUM" , může být tvořeno vzduchem, olejem, petrolejem, vodou, vodním sklem a podobně.

SprutCAM dává k dispozici cyklus pro 2-osé a 4-osé řezání. Oba cykly umožňují jak hrubovací, tak dokončovací řezy, tvorbu můstků a veškerá nastavení potřebná pro programování strojů určených pro tuto technologii.

Robotika

Roboty se používají v různých průmyslových odvětvích k přesným a rychlým úkonům. Ty, kteří nejsou omezeni na ortogonální pohyby, mají sestavy s více klouby, které umožňují simulaci pohybu lidských rukou. Takové kloubové spoje se musí vyznačovat velikou pevností a přesností pohybu, aby nebyly při náhlé zastávce odkloněny z dráhy. Rameno robota umožňuje velké uplatnění napříč všemi obory (manipulace,frézování,svařování,bodové svařování,montáže).

SprutCAM umožňuje offline programování průmyslových robotů. To zaručuje efektivní řešení pro rychlé vytváření komplexních bezkolizních 3D simulací a celých NC kódu. Software poskytuje rychlé výpočty složitých prostorových pohybů robotů značek Stäubli, Comau, Kuka a ABB.  Je však možné připravit podklady také pro roboty jiných typů.

Ostatní

Systém SprutCAM dává k dispozici nástroje pro přednastavení cyklů, jejich třídění, doprogramování pomocí programovacích jazyků a také doplňkový cyklus. Tyto nástroje mohou být využity pro tvorbu specifických cyklů určených pro konkrétní schémata strojů, nebo pro nastavení cyklů pro stroje, pro které systém není standardně určen (brusky, pily a jiná centra ).

Hojně se ale těchto možností využívá i pro frézky a soustruhy ( přednastavení techologických operací, převzetí obrobku protivřetenem na soustruzích, pohyby os na více jak 5-osých centrech, atd.).

 

O programu SprutCAM

SprutCAM – CAM pro Vaše výrobní potřeby

Chcete obrábět rychle a efektivně?
SprutCAM je CAM systém pro generování NC programů pro různé druhy obrábění.

Umožňuje vytvoření NC programů pro stroje s širokým rozsahem kinematických pohybů a může být nastaven do NC zařízení prakticky jakéhokoliv typu.

Samostatně načítá soubory typu STEP, IGS, SolidWorks, Parasolid, DXF, …

Druhy obrábění

 • víceosé frézování
 • soustružení
 • soustružení/frézování
 • drátořezy
 • roboty

Široká škála pokročilých funkcí SprutCAMu umožňuje efektivní obrábění raznic, lisovacích nástrojů, odlévacích forem, předvýrobních modelů, výrobních modelů, strojních částí, jedinečných i sériových dílů, základních dílů, nahrádních dílů, dřevěných dílů, šablon, gravírování nápisů a obrázků.

Obráběcí strategie

 • Z-řezy
 • řádkování
 • čelní frézování
 • kapsování
 • obrábění děr
 • 2 a 3D profilování
 • 5-ti osé plynulé obrábění
 • rotační obrábění
 • a další

Výpočet CNC cest nástroje se provádí s ohledem na kinematiku (konstrukci) vybraného NC stroje. Díky použití této metody nevyžadují stávající obráběcí operace žádné další úpravy.
Stačí pouze vybrat požadovaný (alternativní) NC stroj.

Integrovaná NC zařízení jako jsou soustruh s koníkem, rotační stůl, různé upínací přípravky a nástroje zařízení, lze integrovat do kinematického schéma stroje.

SprutCAM disponuje knihovnou zařízení, která obsahuje nejznámější a nejpoužívanější NC stroje.
Nová konfigurace stroje však může být vytvořena i na základě Vašich individuálních požadavků.

Postprocesor pro obvyklé řídící systémy (např.: Heidenhain, Sinumeric, Siemens, Fanuc, ISO kód) je součástí instalace.
V rámci programu je funkce generátor postprocesorů, díky kterému je možné připravit postprocesor i pro nestandardní řídící systémy.

Nástroje a jejich dráhy

Stačí pouze zvolit formát výstupu pro cyklus (souřadnice kartézské, polární, cylindrické) a systém vygeneruje požadované dráhy nástroje.

Různé řezné nožové nástroje mohou být kombinované v knihovnách nástrojů nebo uživatelsky definovaných knihovnách a mohou být propojeny s odpovídajícími stroji.

Od verze SprutCAM 10 byly přidány i nové typy nástrojů pro obrábění „podříznutí” (frézka pro zaoblené drážky, oboustranná fréza s ostrými a zaoblenými hranami,indexovatelná srážecí frézka).

Je možné vytvořit a dále modifikovat vlastní knihovny nástrojů tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům stroje nebo pro konkrétní úkol.
Pokud obrábění některého typu tvaru vyžaduje speciální nástroj, který neexistuje v systému, program umožňuje nakreslit parametrickou konturu nástroje a uložit ji jako nový typ nástroje.

SprutCAM sám kontroluje kolize nástroje s obrobkem a upínkami.

Pracovní prostředí

 • Program SprutCAM disponuje velkým počtem automatických funkcí.
 • Obsahuje výchozí nastavení parametrů operací založených na analýze modelu.
 • Umožňuje provádět výpočet na 3D modelech, plochách i 2D geometrii.

Přívětivé pracovní prostředí programu je zaměřené na jednoduchou a rychlou přípravu technologického postupu přímo z Vašeho PC.

Animované funkce zobrazení a možnost náhledu ve více oknech umožňují velmi účinné využití dostupného pracovního prostoru.

Prostředí programu a technická podpora jsou v českém jazyce.

Propojení s CAD systémy

Software umožňuje propojení s ostatními 3D CAD systémy - otevírá nativní formáty nejpoužívanějších 3D CAD programů: T-Flex CAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Rhinoceros a další.
Bližší informace o kompatibilitě a propojení programů naleznete na Propojení s CAD systémy.

Hlavní výhody SprutCAM:

 • Minimalizace náročné práce při vytváření programu CNC
 • Optimalizace obrábění součástí
 • Kompatibilita se stávajícími systémy CAD
 • Uzpůsobení jakémukoliv řídicímu systému CNC
 • Výpočet dráhy nástroje s prakticky libovolnou přesností
 • Rozhraní, které bylo speciálně vytvořeno pro technology
 • Velmi snadné používání
 • Doba zaučení v používání softwaru - jeden až dva dny
 • Minimální požadavky na konfiguraci počítače
 • Výuka, servis, dokumentace, podpora, horká linka
 • Aktualizace zdarma v rámci stávající verze
 • Rychlá návratnost kapitálových investic

 Vyzkoušejte si nejnovější verzi SprutCAM 10  – Ke stažení

 

Moduly

Technol. operace Drátořez Lathe Machinist Universal 3xMill Expert Master Robot Pro
2D řezání (frézování)
2D/4D drátové řezání
Soustružení
2,5D frézování (indexované natáčení os stroje)
3D frézování (indexované natáčení os stroje)
4 a 5-ti osé plynulé frézování

Funkce pro programování robota

 Ceny produktů naleznete buď přímo v e-shopu u jednotlivých produktů nebo na stránce Porovnání produktů.

Porovnání verzí

Porovnání produktů:

SprutCAM Lathe a Drátořez SprutCAM Machinist
SprutCAM Universal
SprutCAM 3xMill
SprutCAM Master
Orientační cena bez DPH (Kč), skutečné ceny ověřte v e-shopu 59 000,- 59 000,– 89 000,- 89 000,- 129 000,-
Pokročilý import Lathe Machinist Universal 3xMill Master
IGES Ano Ano Ano Ano Ano
Parasolid (soubory XT) Ano Ano Ano Ano Ano
Rhino 3.0 (soubory 3dm) Ano Ano Ano Ano Ano
DXF Ano Ano Ano Ano Ano
PostScript Ano Ano Ano Ano Ano
STL Ano Ano Ano Ano Ano
VRML Ano Ano Ano Ano Ano
SprutCAM moduly nebo nástrojové lišty součástí CAD SW Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Alibre Design - nejvýhodnější 3D CAD na českém trhu (poměr cena / výkon) Ne Ano Ano Ano Ano
AutoCAD Ne Ano Ano Ano Ano
Inventor Ne Ano Ano Ano Ano
KOMPAS-3D Ne Ano Ano Ano Ano
Mechanichal Desktop Ne Ano Ano Ano Ano
PowerShape Ne Ano Ano Ano Ano
Rhino 3.0 Ne Ano Ano Ano Ano
SolidEdge Ne Ano Ano Ano Ano
SolidWorks Ne Ano Ano Ano Ano
Nástroje pro vytváření / úpravu CAD Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Volné kolize 3D modelu Ne Ano Ano Ano Ano
Transformace 2D a 3D modelu Ne Ano Ano Ano Ano
Vytváření 2D CAD Ne Ano Ano Ano Ano
Vytváření 2.5D modelů podle kontur Ne Ano Ano Ano Ano
Řez 3D modelem pro získání profilu soustružení Ne Ne Ano Ne Ano
Neomezený počet kroků zpět Ne Ano Ano Ano Ano
Schránka Ne Ano Ano Ano Ano
Texty TTF a CHR Ne Ano Ano Ano Ano
Definice omezení obrábění Ne Ano Ano Ano Ano
Měřicí nástroje Ne Ano Ano Ano Ano
Metody tvorby dráhy nástroje při soustružení Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Hrubování (s odsazením) Ne Ne Ano Ne Ano
Dokončování Ne Ne Ano Ne Ano
Drážky (hrubování/dokončování) Ne Ne Ano Ne Ano
Tvorba závitu Ne Ne Ano Ne Ano
Odřezávání dílu Ne Ne Ano Ne Ano
2,5-osé frézování Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Obrábění kapes (vyhnutí se ostrůvku) Ne Ano Ano Ano Ano
Profilování (otevřené a uzavřené profily) Ne Ano Ne Ano Ano
Sražení Ne Ano Ano Ano Ano
Ploché prvky Ne Ne Ne Ano Ano
Gravírování Ne Ano Ano Ano Ano
Obrábění 2D křivek Ne Ano Ano Ano Ano
Opakované obrábění kapes Ne Ano Ano Ano Ano
Opakované obrábění plochých prvků Ne Ano Ano Ano Ano
Frézováni vývrtů a závitů Ne Ano Ano Ano Ano
3-osé frézování Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Horizontální hrubování Ne Ne Ne Ano Ano
Svislé hrubování Ne Ne Ne Ano Ano
Hrubování na křivce / podél křivky / napříč křivkou (nájezd) Ne Ne Ne Ano Ano
Dokončování dělicí roviny Ne Ne Ne Ano Ano
Dokončování plochých prvků Ne Ne Ne Ano Ano
Dokončování roviny Ne Ne Ne Ano Ano
Dokončování nájezdu Ne Ne Ne Ano Ano
Dokončování optimalizované roviny Ne Ne Ne Ano Ano
Automatické dokončování dělicí roviny a roviny (komplexní) Ne Ne Ne Ano Ano
Automatické dokončování plochého prvku a dělicí roviny (kombinované) Ne Ne Ne Ano Ano
Frézováni 3D křivek Ne Ano Ano Ano Ano
Vícenásobná dráha nástroje Ne Ano Ano Ano Ano
Opakované obrábění dělicí roviny Ne Ne Ne Ano Ano
Opakované obrábění roviny Ne Ne Ne Ano Ano
Opakované obrábění nájezdu Ne Ne Ne Ano Ano
Opakované obrábění optimalizované roviny Ne Ne Ne Ano Ano
Komplexní opakované obrábění Ne Ne Ne Ano Ano
Opakované obrábění zahloubení Ne Ne Ne Ano Ano
4 a 5osé frézování Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Kontinuální obrábění Ne Ne Ne Ne Ano
Vyvrtávání Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Automatické rozpoznávání díry, výběr, třídění Ano Ano Ano Ano Ano
Optimalizace pořadí při obrábění vývrtů Ano Ano Ano Ano Ano
Obrábění kapes vývrtů Ano Ano Ano Ano Ano
Vrtání Ne Ano Ano Ano Ano
Řezání závitů Ne Ano Ano Ano Ano
Vyvrtávání Ne Ano Ano Ano Ano
Obrácené vyvrtávání Ne Ano Ano Ano Ano
Vrtání vysekáváním Ne Ano Ano Ano Ano
Vystružováním Ne Ano Ano Ano Ano
Cykly děr Ne Ano Ano Ano Ano
Mřížka otvorů pro šrouby (lineární a úhlová) Ne Ano Ano Ano Ano
Mřížka otvorů pro šrouby, kruhová a soustředná Ne Ano Ano Ano Ano
Funkce obrábění Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Pokročilé víceosé soustružení a frézování Ne Ne Ano Ne Ano
Skupina operací Ne Ano Ano Ano Ano
Pokročilé soustružení Ne Ne Ano Ne Ano
Průhledné zobrazení podoby polotovaru z předchozí operace Ne Ano Ano Ano Ano
Interaktivní definice oblasti obrábění Ne Ne Ano Ne Ano
Opěrný trn proti vřetenu (koník) Ne Ne Ano Ne Ano
Minimalizace chodu naprázdno Ne Ano Ano Ano Ano
Vykrývání děr Ne Ano Ano Ano Ano
Podpora výšky vroubkování Ne Ano Ano Ano Ano
V-vyřezávání Ne Ano Ano Ano Ano
Podpora vyhlazování rohů Ne Ano Ano Ano Ano
Trochoidní kroky Ne Ano Ano Ano Ano
Frézování skloněným povrchem Ne Ne Ne Ano Ano
Frézování čelním úhlem nástroje Ne Ne Ne Ano Ano
Podpora typu sjíždění Ne Ne Ne Ano Ano
Horní a dolní rovina obrábění Ne Ano Ano Ano Ano
Úhel úkosu Ne Ano Ano Ano Ano
Stranový úhel/TD> Ne Ano Ano Ano Ano
Automatické rozpoznávání ploch Ne Ano Ano Ano Ano
Vyhlazování rohů Ne Ano Ano Ano Ano
Podpora směru dolů/nahoru Ne Ano Ano Ano Ano
Automatické opakované obrábění po souboru operací Ne Ne Ano Ano Ano
Automatické opakované obrábění po souboru nástrojů Ne Ne Ne Ano Ano
Obrábění spirály Ne Ne Ano Ano Ano
Radiální obrábění Ne Ne Ano Ano Ano
Obrábění šroubovice Ne Ano Ano Ano Ano
Vytváření rozšířeného seznamu nástrojů Ne Ano Ano Ano Ano
Simulace obrábění Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Vysoce kvalitní simulace procesu víceosého obrábění a soustružení Ne Ano Ano Ano Ano
Porovnání výsledku obrábění s hotovým výrobken pomocí barevného odstupňování Ne Ne Ano Ano Ano
Měřící nástroje Ne Ano Ano Ano Ano
Strukturovaná dráha nástroje Ne Ano Ano Ano Ano
Animace dráhy nástroje Ne Ano Ano Ano Ano
Simulace obráběného materiálu Ne Ano Ano Ano Ano
Detekce kolizí Ne Ano Ano Ano Ano
Držák nástroje Ne Ano Ano Ano Ano
Vizualizace zbytkových ploch Ne Ano Ano Ano Ano
Vizualizace vysekaných ploch Ne Ano Ano Ano Ano
Nástroje Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Knihovny standardních nástrojů Ne Ano Ano Ano Ano
Knihovna nástrojů Ne Ano Ano Ano Ano
Držáky nástrojů Ne Ano Ano Ano Ano
Formířské nástroje Ne Ano Ano Ano Ano
Úprava dráhy nástroje Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Grafická úprava dráhy nástroje Ne Ano Ano Ano Ano
Čára za čarou Ne Ano Ano Ano Ano
Napojování dráhy nástroje obloukem Ne Ano Ano Ano Ano
Rozšířené transformace dráhy nástroje a násobení Ne Ano Ano Ano Ano
Volná knihovna postprocesorů Ne Ano Ano Ano Ano
Generátor postprocesorů Lathe Machinist Universal 3xMill Master
Rozšířený generátor postprocesorů Ne Ano Ano Ano Ano
Simulace cyklů Ne Ano Ano Ano Ano
Výstup nebo rastrování, šroubovice Ne Ano Ano Ano Ano
Výstup nebo rastrování, spirála Ne Ano Ano Ano Ano
Výstup nebo rastrování, křivka Ne Ano Ano Ano Ano