Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD T-Flex Popis produktu

Popis produktu T-Flex

T-Flex CAD

T-Flex je na českém a slovenském trhu nový, cenově dostupný 3D CAD systém. T-Flex CAD je plně funkční program umožňující profesionální tvorbu parametrických 3D modelů včetně tvorby ploch a výkresů. Program T-Flex vyvíjí ruská firma Top Systems již od roku 1989. V Čechách je program distribuován společností SoliCAD, s.r.o.

T-Flex je špičkový komplexní CAD/CAM/CAE/PDM systém určený především pro profesionální práci. T-Flex systém je postaven na bázi plně spolupracujících modulů, jejichž společným základem je parametrický i plošný modelář T-Flex CAD.

Stručný seznam možností T-Flex CAD:

 

 • rychlé 2D kreslení
 • parametrické 2D projektování
 • úplná sada pro zpracování technické dokumentace
 • modelování 3D dílů jakékoloiv složitosti
 • tvorba 3d sestav jakékoliv složitosti
 • geometrická analýza 3D modelů a sestav
 • výpočtové analýzy prvků a konstrukcí
 • optimalizace prvků a konstrukcí
 • vytváření fotorealistických obrázků
 • výkonné API rozhraní pro vytváření vlastních aplikací

T-Flex - profesionální CAD aplikace

Ikona T-Flex CADT-Flex CADT-Flex CAD

Plně parametrický i plošný modelář postavený na ověřeném jádře Parasolid®. S T-Flex CAD zvládnete efektivně převést vaše ideje až do stádia výrobní dokumentace. T-Flex CAD obsahuje širokou škálu vysoce inovativních parametrických modelovacích nástrojů, jež dovolují konstruktérům rychle vytvářet základní prvky jednoduchým přidáváním běžných tvarů - díry, zaoblení, či sražení hran nebo komplexnější geometrií - úkosy, průhyby, parametrické oblouky, šroubové tvary, atd.

  Chcete vědět více?

Specifikace funkcí programu T-Flex

2D parametrické modelování:

 • tvorba 2D parametrické geometrie pomocí známých funkcí
 • tvorba 2D parametrických dílů
 • tvorba 2D parametrických sestav
 • tvorba 2D pohledů z 3D geometrie
 • tvorba 3D geometrie z 2D pohledu 
 • rozvin 3D povrchů do roviny (jakkoli komplexních)

Adaptivní komponenty:

 • definice parametrů (rozměrů), které se definují při vložení do sestavy

Modelování sestav:

 • modelování sestav shora-dolů nebo zdola-nahoru
 • vazby převodů
 • rozšířené možnosti běžných vazeb
 • umístění dílu pomocí souřadného systému a stupňů volnosti

Vlastní dialogová okna:

 • uspořádání rozhodujících proměnných do přehledného dialogového okna

3D parametrické modelování:

 • veškeré známé 3D modelovací funkce
 • tvorba objemů i ploch
 • rozšířené možnosti sražení hran
 • tvorba skici na základě funkce (evolventa)
 • definice vlastních tvořících prvků
 • možnost tvorby skici na rovině, válci, kouli a anuloidu
 • formy, svary, plechy

Detailní výkresy:

 • kompletní řešení výkresů
 • detailní popisy, drsnosti, svary, ...

Asociativní kusovník:

 • detailní kusovník s plnou asociativitou

Otevřené prostředí:

 • prostředí otevřené programátorům doplňkových funkcí

Přímé modelování:

 • úpravy importované geometrie

T-Flex CAD mužete použit kompatibilní doplňky:

 • Ikona T-Flex CAD T-Flex Analysis

T-Flex AnalysisNabízí široké spektrum specializovaných analytických nástrojů, pomáhajících konstruktérům virtuálně testovat a analyzovat komplikované součásti a sestavy. Využívá metody konečných prvků pro provedení statické, frekvenční, vzpěrné, teplotní, únavové a jiných analýz a optimalizací. T-Flex Analysis ukazuje, jak se bude návrh chovat ve skutečných podmínkách ještě předtím, než bude vyroben.

  Více o T-Flex Analysis

 • Ikona T-Flex CAD T-Flex Dynamic Analysis

T-Flex Dynamic AnalysisJe univerzální doplňková aplikace pro simulaci pohybu, sloužící ke studiu fyzikálního chování návrhu bez nutnosti opuštění prostředí T-Flex CADu. T-Flex Dynamic Analysis je software sloužící pro virtuální tvorbu prototypů a určený konstruktérům zabývajícím se chováním mechanických sestav. Dokáže vás ujistit, že vaše návrhy budou fungovat, ještě než je postavíte.

  Více o T-Flex Dynamic Analysis

Podpora formátů

Import souborů ve formátech:

 • Parasolid Files (*.xmt_txt; *.x_t; *.x_b; *.xmt_bin)
 • 3D IGES (*.igs, *.iges) - 3D STEP AP203/AP214 (*.stp, *.step)
 • AutoCAD DWG (*.dwg)
 • AutoCAD DXF (*.dxf)
 • AutoCAD DXB (*.dxb)
 • Solid Edge Files (*asm; *.par; *.psm)
 • Solidworks Files (*.sldprt; *.sldasm)
 • Autodesk Inventor Files (*.ipt; *.iam)
 • Rhino Files (*.3dm)

Export souborů do formátů:

 • Windows Metafile (*.wmf) a Enhanced Windows Metafile (*.emf)
 • T-Flex Metafile (*bmf) a T-Flex Metafile (vector hidden line removal)(*.bmf)
 • Raster Image (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.tga)
 • Stereo Lithography (*.stl)
 • AutoCAD DXF 3D, DXF, DWG, DXB (*.dxf, *.dwg, *.dxb)
 • Parasolid Files (*.xmt_txt) a Parasolid Binary Files (*.xmt_bin)
 • 3D IGES (*.igs, *iges)
 • 3D STEP AP203/AP214 (*.stp,*step)
 • WRML 2.0 files (*.wrl)
 • Inventor files (*.iv) a POV-Ray Files (*.iv)
 • Nastran (*.dat)
 • Rhino Model (*.3dm)

Technická podpora:

Ikona T-Flex CAD T-Flex Technická podpora

Roční technická podpora T-Flexu CAD, T-Flexu Analysis nebo T-Flexu Dynamic Analysis od výrobce a společnosti SoliCAD, s.r.o. V rámci technické podpory jsou všechny upgrady zdarma.

Nově zakoupená licence T-Flex obsahuje jednoletou technickou podporu včetně všech upgradů a aktualizaci.

  Více o T-Flex Technická podpora

Systémové a hardwarové požadavky

Minimální

 • Windows Vista
 • procesor Pentium IV nebo podobný
 • 2GB RAM paměti
 • 500 MB volného místa na pevném disku

Doporučené

 • Windows 7 x64; 8 x64
 • procesor core i7 nebo podobný
 • 8GB RAM paměti a více
 • vysoce výkkoná grafická karta NVIDIA nebo AMD s paměti 1 GB nebo více a podporou OpenGL 4.2 nebo vyšší

 

Chcete zdokonalit vlastní schopnosti a zvýšit kvalifikaci Vašich zaměstnanců v oblasti T-Flex?

Seznamte se s nabídkou našich školení!

Chcete používat T-Flex doma k studijnim účelům úplně ZDARMA?

Využijte nabídku T-Flex CAD zdarma pro studenty!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O výrobci a historii

Strojírenský CAD T-Flex je produktem ruské společnosti Top Systems, která jej vyvíjí již od roku 1989. Tehdy ji jako smělý start-up založilo sedm diplomantů moskevské Technické univerzity, v jejíž blízkosti firma dodnes sídlí. Mezi ruskými strojírenskými inženýry se stal T-Flex (původně nazvaný TopCAD) zakrátko velmi populárním, jelikož byl zpočátku šířen zdarma. Společnost Top Systems byla do obchodního rejstříku oficiálně zapsána v roce 1992. V témže roce došlo kvůli konfliktu s francouzskou obchodní známkou TopCAD k přejmenování programu na T-Flex. Ten byl tehdy dodáván ve druhé verzi a jeho parametrických vlastností již využívaly stovky konstruktérů.

V roce 1994 byly k parametrickému 2D konstruování v T-Flexu (3.0) poprvé přidány 3D funkce. Čtvrtá verze nabídla možnost zápisu a čtení formátů DWG a DXF. Jako plně 32bitová aplikace pro MS DOS nabízel T-Flex na tehdejší poměry ohromnou rychlost a kompatibilitu, přičemž jeho parametrické funkce prakticky neměly na PC konkurenci.

Roku 1996, ve verzi 5.0 T-Flex migroval na operační systém Windows 95/NT, ve kterém nabídl komplexní 3D modelování s rozšířenou 2D a 3D parametričností. Jeho motorem tehdy bylo grafické jádro ACIS 3D.

Verze 6.0, uvolněná v roce 1998, nabídla plně asociativní provázanost mezi výkresy a prostorovým modelem. Současně byla schopna vytvářet 3D animace a obsahovala také komplexní PDM řešení T-Flex Docs.

T-Flex 7.0 přišel na svět vybaven novým grafickým jádrem Parasolid, které patří toho času k nejvýkonnějším. Následující subverze systém rozšířily o T-Flex CAM a nové uživatelské rozhraní.

V roce 2003 byl T-Flex 8.0 vyhlášen „nejlepším 3D CADem na ruském trhu“ a následně expandoval do mnoha zemí, zejména v Evropě. Verze 9.0 uvolněná v roce 2005, přinesla vestavěný modul pro statickou analýzu metodou konečných prvků.

Na český a slovenský trh byla oficiálně uvedena verze 10.0 na MSV v Brně 2007 a od verze 11.0 je program nabízen také v lokalizované české verzi. V listopadu 2011 byla uvolněna verze 12, která je založena na novém grafickém jádru Parasolid s mnohonásobně větším výkonem a nižšími nároky na hardware.