Jste zde: SoliCAD.com O SoliCAD

Nápověda k editoru

Struktura dat v redakčním systému

Struktura dat

Redakční systém je založen na tří-úrovňové struktuře SEKCE -> SKUPINA -> KATEGORIE -> ČLÁNEK / PRODUKT.

Sekce je "tabulka", do níž jsou přiřazeny články nebo produkty. Příklad sekce jsou AKTUALITY, PRODUKTY a další. Sekce může obsahovat neomezené množství článků, které jsou dále logicky strukturovány do dalších úrovní - skupiny kategorií (skupina) a kategorie (kategorie). Jedná se tedy o tříúrovňový strom, který má v poslední úrovni články / produkty (1:N).

Kategorie článků

Článek či produkt vždy náleží právě do jedné kategorie, což určuje tedy i jeho pozici ve skupině kategorií (nadřazená větev pro kategorii) a sekci (nadřazená větev pro skupinu). Každá sekce musí obsahovat minimálně jednu skupinu kategorií a minimálně jednu kategorii, aby do ní bylo možno přidat článek.

Kromě této hlavní (povinné) kategorie je možné článek přiřadit i do dalších kategorií ze stejné sekce pomocí volitelného pluginu Multicategory. Této funkce můžete využít, pokud chcete jednu novinku či produkt zobrazovat ve více kategoriích.

Části článku

Článek v každé sekci má následující parametry:

Práva k psaní článků

Administrátor systému musí v nastavení každého člena tomuto přidělit práva k jednotlivým sekcím.

Práva k sekcím se člení na:

Následující část: Klíčová slova »
Předchozí část: « Nápověda k editoru