Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Elektroerozivní řezání drátem (Wire EDM)

 

 

Elektroerozivní obrábění je proces, při kterém dochází k úběru materiálu erozí, jež je způsobována sérií elektrických výbojů (jisker). Celý proces se odehrává v dielektrické kapalině, která usnadňuje tok elektrických výbojů v jiskrové mezeře. V důsledku velké proudové hustoty jednotlivých krátkých výbojů je materiál obrobku natavován a přiváděným proudem dielektrické kapaliny odplavován z místa řezu. V případě elektroerozivního řezání je obrobek ponořen do kádě s dielektrikem a řez probíhá pomocí úzkého drátu. Zatímco jeden pól elektrického proudu je připojen k obrobku, druhý je připojen k drátu. Při průchodu drátu dielektrikem v těsné blízkosti obrobku dochází k polarizaci dielektrika a ke vzniku elektrických výbojů. Vzdálenost mezi drátem a obrobkem, ve které dochází ke vzniku výbojů se nazývá "jiskrová mezera".

 

Ač tato technologie patří do kategorie nekonvenčních, za téměř 60 let od doby, kdy byla vynalezena, si vybojovala nezastupitelné místo mezi těmi klasickými, a to především, jedná-li se o výrobu velmi přesných tvarů a dutin např. střižných nástrojů, dále pak výrobu razníků a matric, profilových soustružnických nožů, vnějšího a vnitřního ozubení různých typů, perodrážek apod. především z tvrdých materiálů. Jedním z hlavních omezení této technologie ovšem je, že řezaný materiál musí být schopen vést elektrický proud.

Systém SprutCAM zahrnuje modul drátového řezání, a to jak pro 2-osý (osy X-Y), tak pro 4-osý (osy X-Y a U-V) drátořez. Celkové nastavení procesu v něm je velice jednoduché a intuitivní. Plně podporovány jsou víceprůchodové strategie obrábění, můstky a možnosti naklonění drátu pro tvorbu obrobků z kónusy.

Obr.: Možnosti nastavení můstků

Obr.: Možnosti vedení řezu s úkosem, možnosti odvalování rohů

Obrábět lze jednu či více kontur v jedné operaci. Jejich pořadí je poté buď voleno automaticky, nebo uživatelem. K dispozici jsou inteligentní náběhy a výběhy drátu, přesahy před a po cyklu, podrobná nastavení nástrojových a technologických parametrů či velmi přehledná simulace. Vstupními daty pro tvorbu programu mohou být 2D geometrie, plocha či objemové těleso.

Následující část: 2D drátové řezání »
Předchozí část: « Soustružení