Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Metody CAM obrábění

 

 

Obráběcí procesy jsou ve SprutCAM prezentovány jako organizovaný sled technologických operací. Technologický proces může obsahovat jakýkoli počet různých typů operací. Každá operace, v závislosti na jejím typu, má pevná pravidla pro tvorbu dráhy nástroje a je charakterizována vlastním souborem parametrů.

V závislosti na typu operace, geometrii modelu a výchozího polotovaru, SprutCAM automaticky vybere základní parametry obrábění s ohledem na hospodárnost procesu.

Velký počet dostupných technologických operací a snadná správa jejich parametrů dovoluje optimální tvorbu obráběcích procesů pro širokou škálu různorodých komponent.

SprutCAM navíc nabízí kontinuální simulaci jak jednotlivých technologických operací, tak celého procesu obrábění. Tím umožňuje nejen jeho visualizaci, ale také možnost použít výstupní obrobek z jedné operace jako polotovar pro operaci další. Jednotlivé části simulace lze rovněž krokovat a v případě kolizních stavů mezi nástrojem a obrobkem, popř. nástrojem a úpinkou, tyto stavy odhalit.

Následující část: 2D obrábění ve SprutCAMu »
Předchozí část: « Cykly pro 2,5D