Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Cykly pro 2,5D

 

 

Operace slouží k hrubování a dokončování tvarů jako nálitky, kapsy, rovinné oblasti a jejich kombinace, pro které není k dispozici 3D model součásti.
SprutCAM vytváří vizuální model z uzavřených profilů umístěných v různých vodorovných rovinách. Nejedná se o plnohodnotný 3D model tvořený z ploch, ale pouze o jeho vyobrazení.
Tyto operace jsou určeny pro práci s 2D geometrií, nedoporučuje se definovat jednotlivé profily jako průměty hran přímo z 3D modelu.
Dráhy jsou vytvářeny v Z-řezech podle nastavených parametrů příslušné operace.

K dispozici jsou následující operace:

 

Následující část: Metody CAM obrábění »
Předchozí část: « Frézovací cykly