Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Nulové body a lokální souřadné systémy

 

 

 

Dráhy nástroje vytvořené v jednotlivých technologických operacích jsou v systému SprutCAM generovány v lokálním souřadném systému. Tento lokální systém je zobrazen v pracovní oblasti v sekci "Technologie" a "Simulace".

Za výchozí souřadný systém pro práci je brán počátek značený G54, nicméně jej lze jednoduše měnit v panelu "Nastavení" u jednotlivých operací.

Parametry souřadných systémů lze měnit 2 způsoby. Lze vybrat souřadný systém z nabídky v rozbalovacím seznamu, nebo lze definovat souřadný systém interaktivně kliknutím na tlačítko vpravo od rolovacího seznamu.

Rozbalovací seznam obsahuje následující možnosti:

1. Vyp. - Lokální souřadný systém je vypnutý. Dráha bude generována v souřadném systému obrobku, tj. lokální souřadný systém je shodný s CS obrobku (standardně G54).
2. Auto - Pozice lokálního souřadného systému je závislá na aktuální pozici rotačních os stroje. Osa Z lokálního souřadného systému je srovnána s osou nástroje. Počátek souřadného systému je totožný s počátkem CS obrobku (G54), ale lze snadno využít interaktivního způsobu k jeho přepolohování.
3. Seznam geometrických souřadných systémů - z něj lze velmi snadno vybrat některý z dříve vytvořených souřadných systémů určených pro práci s geometrií a použít jej jako lokální souřadný systém.

Kliknutím na tlačítko pro interaktivní způsob se zobrazí dialog pro ruční definici. Lze zadávat přímo souřadnice počátku pro lokální souřadný systém, nebo přesouvat značku lokálního souřadného systému v grafickém náhledu a přichytávat jej k vrcholům modelu či dalším geometrickým útvarům.

Jestliže je lokální systém aktivní, SprutCAM generuje do CLDat příkaz "ORIGIN", který obsahuje veškeré údaje potřebné pro výpis požadovaných instrukcí ve výstupním NC kódu.

MCS Pozice lokálního souřadného systému je vztažena relativně vzhledem k původnímu G54. Tento způsob je využíván staršími systémy na bázi ISO kódu.
WCS Pozice lokálního souřadného systému je vztažena relativně k souřadnému systému obrobku (G54 je rotován a přesouván spolu s obrobkem). Tento způsob využívají systémy s funkcí TCPM - např. Heidenhain, nebo Sinumeric.

Některé systémy navíc nepodporují definici lokálního systému s využitím prostorových úhlů. Takové systémy určují natočení lokálních systémů podle natočení rotačních os stroje tak, aby osa Z souřadného systému odpovídala ose nástroje.
Příslušné volby nabízí SprutCAM v řídících parametrech stroje.

Lokální CS - povolený způsob WCS

Fixované osy "Stay" Příkaz ORIGIN nepohybuje rotačními osami stroje.
Pohyb os "Turn" Příkaz ORIGIN pohybuje rotačními osami stroje tak, aby osa Z souřadného systému korespondovala s osou nástroje.
Relativní pozice nástroje "Move" Příkaz ORIGIN je shodný s předchozí situací, zároveň ale pohybuje lineárními osami stroje tak, aby byl řídící bod nástroje stále ve stejné pozici vůči obrobku.
CLDATA ISO, FANUC Heidenhain Siemens
ORIGIN G92
G68
CYCLE 7
CYCLE 19
TRANS
ROT

Pro správné přednastavení schémat stroje a sekvencí pro postprocesory generující správné výstupy kontaktujte technickou podporu. Volně distribuované postprocesory a schémata, která jsou součástí instalace systému SprutCAM, nemusí vždy vyhovovat Vašim potřebám. Systém SprutCAM je ale možné přednastavit přesně podle potřeb řídícího systému stroje tak, aby uživatel nebyl nucen parametry nastavovat s každým zakládaným projektem.

Následující část: Technologická specifika »
Předchozí část: « 4D drátové řezání