Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

4D drátové řezání

 

 

 

Hlavní rozdíl mezi 2D a 4D drátovým řezáním je v tom, že u 2D drátořezu vykonává horní a spodní hlava tentýž pohyb (po stejné trajektorii) - program je tedy tovřen pouze pro horní hlavu a spodní jí následuje, zatímco u 4D drátořezu je pohyb horní a spodní hlavy řízen zvlášť (trajektorie horní a spodní hlavy jsou odlišné). Lze tak vytvářet složitější tvary, vést řezy s úkosy pod různými úhly atd.

Předchozí část: « 2D drátové řezání