Online technická podpora SoliCAD, s.r.o.
Databáze znalostí : 2D CAD > progeCAD > Technické dotazy, funkčnost
     
Po spuštění programu progeCAD provede kontrolu volných licencí na serveru. Pokud je nějaká licence volná, program ji převezme a můžeme začít pracovat. Poté progeCAD po každých 10 použitých příkazech (čára, kruh, tisk, přiblížení, ..) posílá zprávu na s...
DOTAZ: Některé výkresy nelze ve verzi 2013 vytisknout. Hlásí "Konfigurace tisku [název tiskárny] nebyla nalezena, byla použita výchozí [název tiskárny]" ŘEŠENÍ: Je potřeba provést Audit (opravení) výkresu. Provedete ho takto: * Vyberte v ho...
DOTAZ: Jaké jsou minimální HW a SW požadavky? ODPOVĚĎ: Podporované operační systémy - Windows 8 (32-bit nebo 64-bit), - Windows 7 (32-bit nebo 64-bit), - Windows Vista (32-bit nebo 64-bit), - Windows XP SP3. Minimální harwarové požad...
DOTAZ: Nefunguje odsazení prvku (_OFFSET, OFFSET, EKVID) - nelze rozpoznat příkaz. ŘEŠENÍ: Jedná se o problém s aktualizací z předchozí verze progeCADu, kde byl jiný příkaz. Je nutné obnovit nastavení pomocí funkce obnovení v menu: "Nástroje" -> "P...
DOTAZ: Neotevírá se dialogové okno Otevřít a Uložit jako. Příkazy se zobrazují pouze na příkazovém řádku ŘEŠENÍ: Do příkazového řádku zadejte FILEDIA a potvrďte klávesou Enter. Poté zadejte volbu ON a opět potvrďte klávesou Enter.
Tento postup obnoví celé nastavení _progeCADu_. Obnovení je vhodné, pokud se progeCAD chová nestandardně, není možné jeho spuštění, zamrzne při spouštění apod. Možné potíže se spouštěním progeCADu, zobrazenými chybami apod. naleznete v Průvodci pro ods...
_DOPORUčEN POSTUP PřI PATN PLYNULOSTI PRCE V PROGECADU_ * KONTROLA POSLEDN VERZE PROGECADU * zkontrolujte, že máte nainstalovanou poslední verzi progeCADu, * číslo verze naleznete v horní nabídce Nápověda → O progeCADu..., * čís...
DOTAZ: Při označování prvků ve výkresu dojde k označení pouze jednoho prvku současně. Dříve bylo možné pomocí kliknutí označovat více prvků současně. Jaké nastavení je nutné změnit? ŘEŠENÍ: podívejte se na nastavení PICKADD na panelu Vlastnosti. Je-li...
DOTAZ: Jak zjistit přesné číslo verze progeCADu? ODPOVĚĎ: Konkrétní verzi progeCADu zjistíte takto: - spusťte progeCAD - v horní nabídce vyberte Nápověda (Help) -> O progeCADu (About progeCAD) - číslo verze je uvedené ve tvaru např. 7.2 [13.0.16.20]
DOTAZ: Nezobrazuje se mi příkazový řádek. Místo toho se příkazy vypisují ve stavovém řádku a pro více řádků je nutné otevřít okno Historie příkazů. ŘEŠENÍ: Příkazový řádek zapnete pomocí horní nabídky Zobrazit -> Zobrazit -> Příkazový řádek. ...
Help Desk Software by Kayako Fusion