Online technická podpora SoliCAD, s.r.o.
Databáze znalostí : 2D CAD


Pro nastavení progeCAD do původního nastavení postupujte podle přiloženého videa. Před začátkem této procedury nezapomeňte VYPNOUT PROGECAD. http://solicad.com/media/kayako/progecad/oprava_puv_nastaveni.mp4 [1] Pokud se tímto potíže s programem n...
Help Desk Software by Kayako Fusion