Online technická podpora SoliCAD, s.r.o.
Databáze znalostí
progeCAD - Druhy úchopů
Vytvořeno Petr Motyčka na 22 červenec 2013 10:31

Uchopování patří mezi nejdůležitější funkce progeCADu. Bez tohoto příkazu by se vám nikdy nepodařilo pomocí kurzoru přesně napojit čáru, umístit počáteční bod apod. Vždy by zde byla nepatrná nepřesnost. Funkce UCHOP přichytává zadávané body k již nakresleným bodům. Na výběr existuje několik možností přichycení a není vhodné mít zapnuty všechny současně, neboť by mohlo dojít k mylnému přichycení, např. koncový bod a nejbližší bod jsou od sebe ve velmi malé vzdálenosti.

TRVALÉ UCHOPOVÁNÍ

V programu je možné zapnout trvalé uchopování, které funguje téměř ve všech příkazech (exituje několik výjimek).
Pro nastavení úchopů klikněte pravým tlačítkem myši v pravém dolním rohu obrazovky na UCHOP a vyberte Nastavení. Druhou možností je nástrojový panel, viz obrázek.

 1. Od bodu - umožňuje určit bod, od kterého budeme následně odpočítávat relativní souřadnice
 2. Koncový - koncový bod oblouku, úsečky, čáry nebo polyčáry
 3. Polovina - polovina bodu nebo oblouku
 4. Průsečík - průsečík čar, oblouků a objektů v rovině
 5. Zdánlivý průsečík - fiktivní průsečík - bod, kde by se objekty proťaly, nebo bod protnutí objektů v různých rovinách
 6. Střed - střed oblouků, kružnic a elips. Bez dalších zapnutých uchopovacích bodů můžete kurzorem ukázat přímo na oblouk kružnici nebo elipsu
 7. Kvadrant - body na kružnici, oblouku nebo elipse odpovídající 0, 90, 180 a 270 stupňům.
 8. Tečně - tečný úchop na kružnici, oblouk nebo elipsu. Je možné použít i pro společnou tečnu dvou kružnic
 9. Kolmo - kolmý úchop z posledního zadaného bodu na vybraný objekt
 10. Rovnoběžně - pro nakreslení rovnoběžky s již existující úsečkou
 11. Bod vložení - vkládací bod u blok nebo textu
 12. Bod - přichycení k bodům (uzlům)
 13. Nejblíže - bod ležící na ukázané entitě (např. čáře) a je nejblíže ke kurzoru
 14. Vypnout všechny úchopy objektů - vypnutí všech uchopovacích objektů pro jedno příští uchopení
 15. Uchopení objektů - vstup do nastavení úchopů
Na panelu se nenachází úchop protažení, ale lze ho nalézt v nastavení úchopů.
 • Protažení - pomyslné prodloužení úsečky. Lze použít i více prodloužení současně pro nalezení zdánlivého průsečíku

DOČASNÉ UCHOPOVÁNÍ

V programu lze využít i dočasné uchopování. Tzn. že pro jedno následující uchopení budou ignorovány dříve nastavené trvalé úchopy a použije pouze jeden konkrétní úchop. Díky dočasnému úchopu nemusíte pro ojedinělé uchopení přenastavovat všechna nastavení trvalých úchopů. Pro aktivaci trvalých úchopů stiskněte během kreslení kombinaci SHIFT + pravé tlačítko myši. U dočasných úchopů jsou k dispozici již dříve zmíněné úchopy a také úchop

 • Střed mezi dvěma body - slouží pro automatické dopočítání geometrického středu mezi zadanými body.

ZOBRAZENÍ BODŮ V PROGECADU Výše vypsané body se v progeCADu zobrazí dle vyobrazení na snímku


Komentáře (0)
Přidat komentář
 
 
Celé jméno:
Email:
Komentáře:
Ověření CAPTCHA 
 
Prosíme opište text z obrázku do políčka. Je to nutné kvůli eliminaci spamu.

Help Desk Software by Kayako Fusion