Jste zde: SoliCAD.com Robotický Software Visual Components E-shop Visual Components 2014 - 3DRealize ROBOT

Visual Components 2014 - 3DRealize ROBOT

Visual Components 2014 - 3DRealize ROBOT

3DRealize ROBOT je pro modelování práce robotů. Realistické pohybové sekvence reprezentující skutečná pracoviště jsou rychle vyjasněná kombinováním jednoduchých robotických příkazů v editoru založeném na vytváření sekvencí pomocí ikon.

Robotické funkce pro 3DRealize

3DRealize ROBOT zvyšuje schopnosti 3DRealize možností modelovat komplexní robotické pracoviště. Sekvenční editor umístěný v záložce Učení kombinuje uložené polohy robota s uchopovačem s příkazy pro vstup/výstup do podprogramu nebo části hlavní programové sekvence.

Můžete rychle porovnat různé dispozice, výběry zařízení a možnosti výrobní kapacity v reálném čase s personálem, dodavateli i zákazníky. Uživatelsky příjemné vizualizace je možné snadno rozesílat pomocí e-mailu, dovolují spolupracovat online, demonstrují obchodní nabídky a pomáhají při vyjasnění komplexního vzhledu a výrobních a procesních otázek.

Benefity

  • Testujte. Zkontrolujte dosažitelnost a spusťte kontrolu kolizí.
  • Dokažte. Identifikujte včas problémová místa a ukažte jiná řešení.
  • Sdílejte. Rozešlete nasimulované dispozice e-mailem vašim kolegům a zákazníkům.. 

Pro nacenění programu se spojte s naším obchodním oddělením (viz. informace o nákupu).

Cena

Cena na vyžádání

Nabídka na vyžádání

Volejte Michal Kurcik  
+420 773 879 687

nebo pište na email:
michal.kurcik@solicad.com

Informace o nákupu