Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM E-shop SprutCAM NCTuner 3.00

SprutCAM NCTuner 3.00

NCTuner představuje moderní způsob kontroly CNC programu na výskyt chyb před jeho odesláním do stroje.

Program NCTuner umožňuje:

  • simulaci procesu obrábění
  • vizuální kontrolu kvality obrábění
  • získání fotorealistického obrazu obrobené součásti
  • eliminování chyb v NC programu
  • provedení všech změn v textu programu

NCTuner nabízí kompletní řadu nástrojů pro realistickou simulaci procesu obrábění, ladění a editování.

Program NCTuner představuje moderní způsob kontroly CNC programu na výskyt chyb před jeho odesláním do stroje. Chyby v CNC programech mohou být velmi nákladné, pokud jde o čas a peníze. Typické chyby jsou jednoduché překlepy, jejichž nalezení i tomu nejzkušenějšímu programátorovi CNC programů může trvat dlouhou dobu. To vše znamená ztrátu výrobního času. Jiné chyby však mohou být ještě nákladnější, například střet nástroje a upínacího přípravku, případně poškození součásti, pokud se například jedná o jediný exemplář.

Program NCTuner může pomoci při vyřešení těchto problémů tím, že umožňuje solidní simulaci skutečného CNC kódu. To součástem umožňuje „virtuální obrobení“, s využitím reálných obráběcích nástrojů pro danou operaci a okamžité provedení opravy zjištěného problému. Program NC Tuner může pracovat s NC kódem, který byl vytvořen ručně nebo v systému CAD/CAM. Program NC Tuner může být uzpůsoben k importování kódu z většiny moderních CNC frézek pomocí dodaného editoru postprocesorů. Program NC Tuner dokáže simulovat jazyk Heidenhain Plain Language.

NC simulace může být spouštěna velmi rychle, pouze se zobrazením dokončené součásti nebo ji lze spouštět tak, abyste sledovali obráběcí proces na obrazovce. Simulace může být dokonce fázována po jednotlivých krocích, aby bylo možné každý z nich v případě potřeby analyzovat.

Cena

12 900 Kč bez DPH
15 609 Kč s DPH

Informace o nákupu