Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM E-shop SprutCAM 12 Drátořez

SprutCAM 12 Drátořez

SprutCAM 12 obsahuje mj. také moduly drátového řezání - EDM, a to jak pro 2-, tak pro 4-osé strategie s víceprůchodovým obráběním a plnou podporou můstků. Ty mohou být definovány buď přímo uživatelem, nebo jsou vytvořeny automaticky. Jejich odřezání je poté možné definovat užitím několika různých metod. Obrábět je možné i více kontur v jedné operaci. Jejich pořadí je voleno opět buď přímo uživatelem, nebo automaticky. Vstupními daty pro tvorbu programu může být 2D geometrie, plocha i objemové těleso.

Cena

Cena na vyžádání

Nabídka na vyžádání

Volejte Ing. Petr Havrda
+420 224 248 581

nebo pište na email:
petr.havrda@solicad.com

Informace o nákupu