Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD progeCAD Professional Funkce programu progeCAD - funkce programu

progeCAD - funkce programu

progeCAD 2016 Professional - alternativa AutoCAD

Kompatibilita Ribbon menu Podpora 64-bit Dynamický vstup
PDF na DWG Rozšířený Render
 - ARTISAN
Příkaz Super šrafa Tisk PDF
s hladinami
Textový editor
na místě
Nastavení útlumu
objektů
Poznámky (Anotace) Mračno bodů
Perspektivní korekce 
obrázku
Cloud Výchozí hladiny iCADLib
3D PDF export EasyArch3D Vlastnosti Publikovat 

Vysoká kompatibilita s programem AutoCAD® 

Nativním formátem progeCADu jsou soubory DWG. To zaručuje nejvyšší kompatibilitu s AutoCAD®em bez nutnosti konverze souborů nebo jakéhokoliv nebezpečí ztráty informací (podpora DWG až do verze 2020).
progeCAD umožňuje export výkresů do jakékoliv předchozí verze AutoCADu a to ve formátech DWG a DXF.

Plně kompatibilní s Windows 8.1 a Windows 10 

progeCAD je možné spustit na Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 a Windows® 10.

Nové (i původní) uživatelské rozhraní (ribbon menu)

progeCAD 2020 podporuje dvě různá uživatelská rozhraní:

 • klasické menu - založené na liště nabídek a standardních nástrojových panelech,

 • záložkové (ribbon) menu - nové moderní, jako má Microsoft Office® nebo AutoCAD®.

Ribbony používají záložky pro zobrazení různých sad ovládacích prvků, což eliminuje potřebu mít mnoho paralelních nástrojových panelů. Menu je přizpůsobitelné pomocí CUI souborů.

Uživatelé, kteří jsou zvyklí na klasické menu a nástrojové panely, mohou i nadále používat své preferované rozhraní.

Dvě uživatelská prostředí

Podpora 64-bit a více jader

progeCAD 2020 nabízí nativní podporu 64-bit operačních systémů a více jader s vylepšenou správou paměti. Manipulace s velkými výkresy na 64-bitových OS přináší 1.5 až 3 krát vyšší zlepšení výkonu na vícejádrových počítačích.

Dynamický vstup (dynamické zadávání)

Jedná se o alternativní způsob zadávání příkazů přes rozhraní příkazového řádku přímo u kurzoru myši. Lze zadávat data jako je délka čáry nebo poloměr kružnice s dynamickou vizualizací změn ve srovnání s pohyby myši.

Pokud je dynamický vstup zapnutý, popisek zobrazuje dynamicky aktualizované údaje vedle kurzoru.
Když příkaz probíhá, je možné zadat volby a hodnoty v popisku textového pole.

Dynamický vstup lze nastavit tak, aby splňoval osobní nebo firemní směrnice. Tato funkce zvyšuje produktivitu a zefektivňuje proces kreslení a editace.

Dynamický vstup

Konvertor z PDF do DWG formátu

progeCAD obsahuje nástroj PDF2DWG, umožňující převést vektorové PDF do DWG/DXF výkresu a následně jej využít k úpravám nebo jako podklad pro další práci.

S velkou mírou přesnosti převádí čáry, tvary a textové řetězce. 

Převod jedním kliknutím.

Je kompatibilní s PDF soubory obsahující hladiny - zpětný převod PDF na výkres se zachováním stejných hladin jako v PDF souboru.

PDF2DWG

Rozšířený render - Artisan

Ideální produkt pro architekty a konstruktéry, kteří potřebují vidět své návrhy ve fotorealistickém zobrazení.

Aplikace progeCAD professional má vyspělé vykreslovací funkce založené na algoritmu sledování paprsku, nově integrované s vykreslovacím nástrojem Artisan.

Render umožňuje vytvářet fotorealistické obrazy modelů s rychlým využitím široké škály připravených materiálů a nastavením osvětlení v kombinaci s možností vytvářet vlastní světlo a realistické materiály.

Mezi hlavní funkce patří:

 • fotorealistické vykreslování se světlem a stíny, odrazovými efekty a průhledností,
 • možnost vlastní úpravy vzhledu a struktury dřeva, kamene, plastů, kovů, cihel,
 • úpravy finálního vzhledu pomocí efektů odrazu a průhlednosti,
 • kontrola osvětlení pomocí několika světelných bodů,
 • knihovna materiálů s nastavením,
 • vyrovnané stíny,
 • ovládání polohy slunce,
 • uložení obrazu s vlastním rozlišením,
 • zlepšení funkčnosti,
 • nabídka světelných schémat,
 • knihovna 2D i 3D pozadí (hemisféricky zobrazených),
 • správa náhledů pro ukládání pracovních dat ve scénách,
 • archivace vlastních knihoven materiálů, osvětlení a pozadí.

 

Import ESRI-SHAPE

Import tvarů (ESRI souborů) s geometrií a daty tvarů do progeCADu.

Specifický příkaz umožní vložit geometrii, správu barev a hladin a dynamické řízení dat.

Příkaz Super šrafa

Vytváří šrafovací vzory z obrazů, bloků, externích referencí (xrefs) a prázdných oblastí (Wipeout).

 

 

Tisk PDF s hladinami

Aplikace progeCAD Professional umožňuje vytvářet vysoce kvalitní PDF soubory z výkresů (včetně hladin).

Zobrazování hladin v PDF dokumentu lze vypnout a zapnout pomocí Adobe Reader. 

Textový editor na místě

Víceřádkový textový editor umožňuje upravovat víceřádkový text v místě. V novém editoru však nejsou implementovány všechny víceřádkové textové funkce.

Chcete-li přepnout na starší verzi dialogového okna víceřádkového textového editoru, nastavte systémovou proměnnou MTEXTED na "oldeditor". 

Nastavení útlumu objektů

Vylepšená správa prvků s automatickým řízením útlumu (vyblednutí) objektů na zamčených hladinách a v externích referencích (xref), stejně jako neupravitelné prvky v blocích. 

Podpora 3D Connection SpaceMouse

Aplikace progeCAD nově podporuje 3Dconnexion SpaceMouse. 3D myš umožňuje souběžně najíždět, zoomovat a otáčet modely vybírané tradiční myší. Tento jedinečný obouruční postup zefektivňuje a ulehčuje konstrukční práci.

 

 

 Více informací o 3D Connection myších

Poznámky (anotace)

progeCAD umožňuje přiřadit vlastnost měřítko poznámky (anotativní měřítko, annotative scale) objektům jejichž velikost na papíře není závislá na měřítku výkresu.

Jedná se o tyto objekty:

 • text, víceřádkový text,
 • kóty,
 • šrafy,
 • bloky. 

Tato funkce přináší tu výhodu, že je možné libovolně měnit velikost objektů, aby vypadaly tak, jak budou vytištěné na papír. Dříve bylo nutné přepočítávat velikost textu pro každé měřítko výkresu a dle toho přepínat styl textu, styl kót, měnit bloky, měnit globální měřítko čar atd. S poznámkami tyto starosti odpadají.

Anotace

Export 3D PDF - možnost exportu ploch a objemů do 3D PDF souboru

Doplněk umožňuje exportovat plochy a objemy do 3D PDF. Exportovaný PDF soubor lze otevřít v jakémkoliv počítači v programu Adobe Reader XI (nebo vyšší) bez nutnosti instalace progeCADu.

Vlastníte-li Adobe Reader, můžete se podívat na ukázky exportovaných 3D PDF souborů. 

export do 3D PDF - progeCAD

Upozornění: Pro správné zobrazení 3D PDF souborů je nutné soubory stáhnout do počítače a zobrazit v samotném okně Adobe Reader. Prohlížeč PDF souborů přímo v prohlížeči nemusí fungovat korektně.
Případně je v Adobe Readeru nutné povolit zobrazení 3D obsahu.

EasyArch3D – integrovaný doplněk pro architekty a stavaře ve 3D

Automatický stavařský doplněk pro architekty, jehož cílem je zvýšit produktivitu v domácím i interiérovém designu a remodelování.

EasyArch3D umožňuje:

 • tvorbu stěn,
 • úpravu stěn (smazání, otočení, posunutí, kopii, vytváření/vyplňování otvorů atd.),
 • automatické vložení, kopírování, posunutí, úpravu dveří a oken,
 • správu hladin (rychlé zapnutí/vypnutí, zmražení/rozmražení, izolování atd.),
 • správu a vložení parametrických bloků z dodatečné nabídky,
 • tvorbu schodů,
 • tvorbu střech,
 • tvorbu a úpravy prvků podlah, místností, prostoru,
 • asistované kótování,
 • podporu metrického a imperiálního systému.

EasyArch 3D - nadstavba progeCAD pro architekty

Mračno bodů

Spolu se standardními formáty souborů můžete nyní importovat nové formáty mračna bodů, jako jsou například XYZ, PLY a LAS.

 

Perspektivní korekce obrázku

Díky novému doplňku je vkládání obrázků a fotografií snadné a intuitivní. Doplněk umožňuje opravit jejich perspektivu  prostřednictvím vícebodového systému.

 

Cloud

Ukládejte a otevírejte výkresy na Cloud!

progeCAD Cloud umožňuje dostat se snadno k výkresům, ať jste kdekoliv.
A co víc, je to optimální způsob sdílení výkresů s Vaším týmem a Vašimi zákazníky.

progeCAD Cloud podporuje všechny hlavní cloudové služby pro sdílení souborů a synchronizaci jako je Dropbox, Disk Google a Microsoft OneDrive.

Nastavení konfigurace progeCADu jsou uložena na Cloud a poté je lze snadno exportovat do jiného počítače.

Cloud

Výchozí hladiny

Nastavte progeCAD na výchozí hladiny pro automatické umístění kót a šraf do správné hladiny

Publikovat (hromadný tisk)

Rozvržení z jednoho nebo z více výkresů lze hromadně tisknout nebo exportovat do PDF nebo DWF souboru s použitím nastavení tisku každého jednotlivého rozvržení.

Tato funkce urychluje tisk nebo export několika různých výkresů nebo výkresu s několika různými rozvrženími.

iCADLib - obsahuje  22 000 symbolů CAD

Správce bloků - ideální každodenní pomocník pro správu bloků a snadné vkládání.

Obsahuje více než 22 000 2D a 3D bloků (konstrukční, architektura, ANSI-ISO a DIN-ISO mechanika, ANSI a IEC elektronika, elektrotechnika, ocelové profily, nábytek, kuchyň).

Umožňuje načtení vlastních složek s bloky.

Integrovaný odkaz a propojení s knihovnami Traceparts  a Cadenas 

TraceParts    Cadenas

iCADLib - knihovna bloků progeCAD

  Instruktážní videa progeCAD

  Stáhněte si 30 denní zkušební verzi

Ostatní vlastnosti progeCAD Professional 2020:

progeCAD podporuje soubory všech důležitých aplikací typu AutoCAD®, včetně AutoCAD® výkresů (od  verze 2.5 až po 2020), AutoCAD® menu (.MNU), AutoCAD® menu (.CUI), AutoCAD® skript (.SCR), AutoCAD® AutoLISP jazyk (.LSP), AutoCAD® Drawing Exchange Format (DXF), AutoCAD® ADS Compatible programs (SDS, Solutions Development System), Windows TrueType and AutoCAD® SHP/SHX fonty, AutoCAD® tabulky stylů tisku (.CTB), podpora PC3 tisk , AutoCAD® paletu šraf.

  Objednejte si progeCAD 2020 Professional