Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

2D obrábění ve SprutCAMu

 

 

Operace 2D řezání jsou v současnosti užívané především pro tabulový materiál. V závislosti na jeho vstupních a také výstupních vlastnostech je nejčastěji volena jedna z níže uvedených variant:

2D řezání/frézování

2D obráběcí operace jsou určeny pro obrábění horizontálních kontur nebo projekcí křivek na horizontální roviny. V každé technologické operaci je zpracováván seznam kontur a projekcí křivek, jejichž počet není nijak limitován. Pozici nástroje vztahující se ke každému prvku v seznamu je možné volitelně nastavit v závislosti na tom, jak by měl být obráběn: pohybem nástroje po kontuře nebo odsazením nástroje vlevo nebo vpravo od ní. V případě, že je kontura obráběna bokem nástroje, je možné nastavit také přídavek na obrábění.

Frézování po spirále

Při obrábění 2D křivek je možné vytvořit dráhy nástroje po šroubovici okolo 2D kontury. Výsledné bloky NC programu mohou být poté generovány pomocí příkazů G2/G3 X: Y: Z: R:. Volitelně lze nastavit také začišťovací řez na dně obráběného útvaru či plynulý přechod do něj.

Korekce nástroje

Korekce nástroje lze nastavit na jeho délku a poloměr. Při obrábění křivky bokem nástroje může být jeho poloměr kompenzován buď řídicím systémem stroje, nebo NC kód může obsahovat instrukce pro nastavení korekce na nástroj.

Nájezd/výjezd nástroje a doplňkové pohyby

Pro větší flexibilitu je možné na začátku a na konci dráhy nástroje definovat jeho dodatečné pohyby – nájezd a výjezd. Tyto pohyby jsou přidávány ve stejné rovině, ve které se nachází obráběná kontura. Dodatečné pohyby je možné skládat ze 3 základních úseků:

1. úsek - ve kterém je zapnuta/vypnuta korekce nástroje,

2. úsek – vlastní nájezd/výjezd nástroje,

3. úsek – prodloužení stávajícího profilu.

Kombinací těchto 3 úseků lze dosáhnout optimálního najetí/vyjetí nástroje za jakýchkoli podmínek. Pořadí jednotlivých úseků dráhy nástroje je neměnné. Nicméně je možné použít pouze ty, které jsou požadovány.

Následující část: 2,5D obrábění ve SprutCAMu »
Předchozí část: « Metody CAM obrábění